Connect with us

Medietrends Netværk for Redaktører

Et netværk for redaktionelle mellemledere, der tager udvikling alvorligt og ønsker at være helt opdateret på tendenser, udfordringer og muligheder i mediebranchen.

Invester fem formiddage om året på at udforske aktuelle temaer indenfor medieinnovation. Sammen med et stærkt netværk af andre udviklingsorienterede redaktører og redaktionschefer får du konkret inspiration, energi og ny viden, der umiddelbart kan omsættes til redaktionelle gevinster.

Netværket giver dig mulighed for at diskutere kernen af dit arbejde med andre fagligt stærke kolleger, der også har udvikling og innovation som en del af deres arbejde.

Det får du ud af netværket

Medietrends Netværk forbedrer dine muligheder for konstruktivt at håndtere medieverdens mange forandringer. Det er din sikkerhed for, at du hele tiden er klædt på til at håndtere nye udfordringer og muligheder for dit medie.

Du får en effektiv efteruddannelse, kompetenceudvikling og nye strategiske indsigter, der gør dig til en bedre medieleder.

Og så får du værdifulde kontakter, som du har glæde af i hele din karriere.

Sådan foregår det

Hvert netværksmøde har et aktuelt tema og faciliteres af netværksleder og stifter af Medietrends Jan Birkemose. Efter den fælles morgenkaffe angriber vi dagens tema. En kompetent ekstern ekspert i dagens emne bidrager med sine indsigter, tanker og erfaringer, og netværket finder sammen frem til de perspektiver og pointer, som er værdifulde at tage med hjem.

På netværksmødet har vi et skarpt og konkret fokus på, hvad dagens tema betyder for dig og dit medie og hvilke muligheder, der umiddelbart kan arbejdes videre med. Netværket er en hurtigt arbejdende task force, der sætter alle erfaringer, ideer og perspektiver i lokalet i spil. Sparring og fortrolighed sikrer, at alle får brugbar viden og inspiration med hjem.

Vi slutter formiddagen af med fælles frokost.

Mellem møderne holder vi netværket varmt ved hjælp af en lukket online-gruppe.

Hvem er de andre?

Det er en forudsætning for optagelse i netværket, at man er redaktør, redaktionschef eller lignende med udvikling og innovation som en væsentlig del af ens arbejdsområde. De fleste har naturligvis også andre ansvarsområder, men på de fem netværksmøder, er det medieudvikling og innovation, der er fællesnævneren.

Er du chefredaktør, har du mulighed for at søge optagelse i Medietrends Chefredaktørnetværk.

Vi undgår så vidt muligt, at der er direkte konkurrerende medier i netværket. Hvis der er tvivl, om et nyt medlem er konkurrent til dig, tages du bilateralt med på råd og vi finder en løsning.

Hvilke temaer?

Temaerne er solide trends, der har potentiale til at påvirke dit medie. Vi vil beskæftige os med konkrete nye værktøjer/metoder/platforme, der kan bruges til formidling eller distribution af journalistik. Og vi kommer til at diskutere de strategiske svar på forandrede medievaner, som dine brugere er påvirkede af.

Netværket er ikke en workshop for superbrugere, men en inspirerende tænketank for ligestillede medieledere, der tror på, at fælles ideudvikling og analyse skaber det bedste bidrag til, at hvert enkelt netværksmedlem kan udvikle og styrke sit eget medies strategi på et højere niveau.

I 2018 kan temaerne for eksempel være: Fra træt redaktion til innovativt lab – Facebook-grupper – Strategisk og publicistisk udnyttelse af data – Få mere ud af brugernes feedback – Digitalt genbrug af journalistiske investeringer –  Droner og 360 graders kamera – Hvordan kan medier udnytte chatbots? – Er personalisering fremtiden? – Googles nye udfordringer og muligheder for medierne i 2018.

Netværkets deltagere har naturligvis indflydelse på valget af temaer.

Hvor og hvornår?

Vi mødes fem formiddage om året i iværksætter-ghettoen SoHo i Københavns Kødby. Datoerne for netværksmøderne planlægges et år forud, så du har mulighed for at planlægge i god tid.

Der er løbende optag i netværket (sålænge der er plads).

Pris

10.750 kroner ekskl. moms per år. Beløbet betales i forbindelse med din optagelse i netværket og opkræves rullende hver 12 måned derefter.

Prisen dækker alt.

Tilmelding

Hvis du har spørgsmål er du velkommen til at ringe eller maile til Jan Birkemose. 23 38 42 10 netvaerk@medietrends.dk

Tilmeld dig på samme mail.