Connect with us

4 minutter med X

Fire minutter med Gretelise Holm

“På andre tidspunkter i historien gik vi også fra stentavler til papyrus og fra håndskrifter til bogtrykkunst.  De tekniske fremskridt bekymrer mig kun i det omfang, de påvirker indholdet eller de klassiske journalistiske dyder, om man vil.”

Udgivet

den

Fire minutter med Gretelise Holm
Foto: Sisse Jarner

Stine Carsten Nielsen sendte i sidste uge stafetten videre til Gretelise Holm med disse ord:

Gretelise Holm, der har været næsten alt i mediebranchen, og hvis kronik om, at mænd ikke kan diskvalificere sig fra mediebranchen, er en klassiker.

Gretelise Holm, 78 år, journalist siden 1963 og forfatter til et halvt hundrede bøger inden for mange forskellige genrer.

Hvad fylder mest i dit arbejde for tiden? 

Jeg arbejder på en krønike-agtig bog, hvor jeg tager udgangspunkt i de forskellige typer samfund, som vi cirka 80-årige har gennemlevet: Landbrugssamfundet, industrisamfundet, servicesamfundet, informationssamfundet og nu den digitale tidsalder med kunstig intelligens.

Hvad eller hvem i mediebranchen giver dig mest håb? 

At der stadig er en del journalister, som påtager sig ”detektor-opgaven” – altså giver sig af med seriøs, aktiv, kritisk, undersøgende og fakta-baseret journalistik. Der er mere brug for det end nogensinde, for nettet er ved at drukne os i løgn, propaganda, forklædte reklamer og overfladisk underholdning.

Ingen nævnt, ingen glemt, men den type detektor-journalister findes – både i de klassiske medier og i de nye digitale.

Hvad bør mediebranchen gøre anderledes?

Et svært spørgsmål, for lige nu – i den digitale tidsalder – synes alle brikker at være kastet op i luften, og efterhånden som den kunstige intelligens udvikles, vil det også påvirke medierne.

Jeg tror, at mediernes bedste chance for overlevelse er, at de indtager rollen med at forsøge at skabe orden i det informations-kaos, som dagligt møder os. De skal i langt højere grad være kildekritiske, opsøgende og undersøgende.

Lige nu prøver nogle medier at konkurrere på klik-journalistik, men – tror jeg – den kamp er alligevel tabt til andre mere useriøse net-operatører.

Hvad kan mediebranchen lære af andre brancher?

At følge med tiden og udviklingen.

For mig er mediebranchen principielt anderledes end de fleste andre brancher, for i medierne producerer man bevidsthed. Det skal man, efter min mening, tage alvorligt.

Jeg er ikke nogen maskinstormer og bekymrer mig ikke stort over, at vi har fået nye, digitale medier. Min generations elskede papiraviser vil givetvis forsvinde, og sådan må det være.

På andre tidspunkter i historien gik vi også fra stentavler til papyrus og fra håndskrifter til bogtrykkunst.  De tekniske fremskridt bekymrer mig kun i det omfang, de påvirker indholdet eller de klassiske journalistiske dyder, om man vil.

En af de mest besungne og vigtigste dyder er mediernes rolle som ”den fjerde statsmagt”, hvilket indebærer, at medierne – på borgernes vegne – kontrollerer magtudøvelsen. 

Det kan man sagtens fortsætte med at gøre – i netaviser, podcasts og hvad der ellers måtte dukke op af nye formidlingsplatforme.

Hvem bør svare på disse spørgsmål i næste uge? 

Jeg vil gerne give stafetten videre til Steffen Groth fra POV International, fordi han er en af de journalister, som holder de klassiske journalistiske dyder i hævd i den ny tids medier

Læs også