Connect with us

Original

Den ultimative guide til journaliststuderendes praktikansøgning

Hvert år samles årets kommende journalistpraktikanter til Store Match Dag, hvor praktikansøgningen sætter punktum for jagten på det helt rigtige praktikmatch. Her kan du læse om fem do’s og fem don’ts, som landets mediehuse lægger vægt på i praktikansøgningerne.

Udgivet

den

Den ultimative guide til journaliststuderendes praktikansøgning
Foto: John Loo/Flickr

Når praktikmesse, åbent hus og personlige samtaler er overstået, er det Store Match Dag, der sætter punktum for praktikjagten. Inden da er det op til de kommende journalistpraktikanter at skrive nogle praktikansøgninger, som sikrer dem deres ønskede praktikplads.

Men hvad lægger landets mediehuse egentlig vægt på, når de vurderer ansøgningerne?

Medietrends har talt med praktikansvarlige fra mediehuse rundt omkring i landet, og nu guider vi dig igennem de fem vigtigste do’s og don’ts til den gode praktikansøgning.

Ansøgningens betydning varierer

Som kommende journalistpraktikant er det vigtigt at være opmærksom på, at de praktikansvarlige har forskellige meninger om og holdninger til ansøgningens betydning og indhold. 

For nogle afhænger den endelige beslutning af selve praktikansøgningen. Her vil en engageret og målrettet ansøgning derfor være afgørende for, om den praktikansvarlige vurderer, at der er et godt match.

For andre vil det personlige møde til åbent hus allerede have afgjort udfaldet, og ansøgningen vil derfor kun fungere som en formalitet, der markerer forløbets afslutning. 

Uanset om der er blevet lavet en mundtlig aftale mellem den studerende og praktikpladsen eller ej, varierer forventningerne til ansøgningens indhold. Men de praktikansvarlige er meget åbne om, hvordan de hver især griber processen an. Derfor bør man ikke holde sig tilbage med at kontakte den praktikansvarlige for at høre, hvad de lægger vægt på i ansøgningerne, hvis man er i tvivl.

Det bør understreges, at alle de praktikansvarlige mener, at det personlige møde til åbent hus betyder enormt meget – også for ansøgningen. Det bør derfor tænkes med ind i ansøgningsprocessen, hvis ønsket er at øge chancerne for at lande den ønskede praktikplads.

Do’s

1 ✔ – Hvorfor vil du i praktik hos os?

De praktikansvarlige vil først og fremmest vide, hvorfor du søger en praktikplads hos netop dem. Her forventer de, at du viser, at du ved, hvad mediet står for, hvilken slags journalistik de laver, og hvorfor det lige præcis er dig, der kan, vil og bør lave journalistik for dem. 

Jo mere specifik og målrettet, du er i din forklaring, jo bedre. Mange praktikansvarlige ønsker for eksempel at se, at du peger på konkrete historier, som mediet enten har lavet, kan lave eller mangler at følge op på. De historier kan du koble til erfaringer, tanker eller betragtninger, du har gjort dig om mediets journalistik og værdier. På den måde er det synligt, at du forstår, hvad mediet står for. Men også, at du i praksis kan se dig selv som en del af teamet.

2 ✔ – Hvem er du, og hvad vil du?

Det er vigtigt for de praktikansvarlige at vide, hvorfor de skal ansætte dig og ikke alle mulige andre. Derfor vil de gerne have en fornemmelse for, hvem du er, hvad du vil, og hvordan du skiller dig ud fra de andre ansøgere. Lad dem mærke, hvem du er ved at fortælle, hvor du er fra og hvad du går op i. Sørg for, at det, du vælger at fremhæve, giver mening for den praktikplads, du søger. Der skal altid være et konkret formål med det, du siger. 

Søger du praktikplads hos et lokalmedie, giver det mening at fortælle om lokale initiativer, du har engageret dig i dit lokalområde. Søger du praktik hos en radiostation, et landsdækkende medie eller inden for tv-produktion, giver det mening at fortælle om noget, der kobler sig til de journalistiske retninger. Når du gør det, viser du, hvordan dit personlige engagement understøtter det specifikke arbejdsområde, du søger praktik inden for. På den måde kan de praktikansvarlige mærke dig og dit journalistiske engagement i netop deres arbejdsplads.

3 ✔ – Reflekter over din rolle som journalist

Flere praktikansvarlige er interesserede i at høre om, hvorfor du har valgt det journalistiske fag, og hvad du vil med journalistikken. Sæt nogle ord på, hvad journalistik er for dig, hvad du mener, at den skal være, og hvordan du ser din rolle i den sammenhæng. 

Der findes intet rigtigt eller forkert svar til din rolle som journalist. Men husk, at du skriver til et specifikt medie, og lad det derfor være et synligt match mellem dine refleksioner og mediets visioner. Din rolle som journalist skal gerne passe til den specifikke praktikstilling, du søger.

4 ✔ – Pitch din ide eller dit journalistiske approach

Kan du formulere dig præcist og kortfattet? Kan du gennemskue den gode historie til det medie, du søger praktik hos? Kan du give et konkret billede af, hvordan du kan eksekvere ideen? Det vil de praktikansvarlige gerne høre om i din ansøgning. Pitch din ide og vis, at du ved, hvordan den gode historie kan se ud for lige præcis dem. Jo mere konkret, jo bedre. Det viser, at du har tænkt dig selv med ind i opgaven, og at du snildt kan lave lignende arbejdsopgaver for dem.

Hvis du før har arbejdet på en måde, der viser, at dit journalistiske approach stemmer overens med mediets tilgang til journalistik, kan det også være en god ide at fremhæve et eksempel på det. Det kan være, at mediet er kendt for at tale til folks følelser, så kan du komme med et eksempel på, hvordan du før har fået kilder til at åbne op.

5 ✔ – Hold dig til en A4-side – hvis det giver mening

En enkel A4-side viser, at du kan vinkle det, du fortæller om. Den giver et indtryk af, at du kan finde ud af at skære teksten ind til benet og være konkret og kortfattet i din ansøgning. Men hverken uddannelsesinstitutionerne eller de praktikansvarlige stiller særlige krav til, hvordan ansøgningen skal pakkes ind. Så hvis det giver mening, skal man ikke være bange for at gå udenom den klassiske A4-side. 

Det vigtigste er at vælge et format, der passer til det praktiksted, du søger. Hvis du søger praktik hos et skrevet medie, så er A4-siden din gode ven. På den måde kan de praktikansvarlige se, at du mestrer og trives med det skrevne sprog. Hvis du søger praktik hos en radiostation, kan det give mening at vikle en lydbid ind i ansøgningen. Det kan f.eks. gøres ved at tilføje et link eller en QR-kode i en ellers skriftlig ansøgning. Husk, at der bør være en mening med det, du vælger at inkludere i ansøgningen. Gør det, fordi det giver mening, og fordi du har lyst.

Don’ts

1 ❌ Copy paste-vibes

Nummer et på listen over don’ts er fornemmelsen af, at en ansøgning er kopieret. Når en ansøgning ikke er målrettet til det specifikke medie, kan det mærkes med det samme. En ansøgning, der giver en copy paste-fornemmelse er ikke målrettet, og peger ikke på noget specifikt ved det pågældende medie, som ansøgningen er rettet til.

Hvis du har skrevet en ansøgning, hvor praktikpladsens navn kan skiftes ud med navnet på en hvilken som helst anden praktikplads, er det et tegn på, at ansøgningen ikke er målrettet. Lav derfor en test, hvor du tjekker op på, om modtagerens navn kan udskiftes, uden at det påvirker indholdet. Hvis det er tilfældet, har ansøgningen copy paste-vibes, og sådan en ansøgning vil de praktikansvarlige ikke modtage.

2 ❌ Ikke gør det, bare fordi det står i manualen

Når de praktikansvarlige læser ansøgningerne, ønsker de at mærke ansøgeren bag. Derfor bør ansøgningen laves på den måde, der giver bedst mening for dig som ansøger og den praktikplads, du retter ansøgningen til. Ansøgningen bør derfor ikke nødvendigvis laves efter en manual, hvis det betyder, at det format ikke repræsenterer dig på den bedst mulige måde. 

Gør det, der giver mening, også hvis det betyder at afvige fra den almindelige måde at gøre tingene på. Hvis du kan mærke, at dit personlige og faglige engagement går tabt undervejs i ansøgningen, så mærk efter og overvej et andet format, der giver en bedre fornemmelse af dig og det, du kan.

3 ❌ Mig, mig, mig

Det handler ikke kun om dig selv. Det handler om matchet mellem dig og praktikpladsen. Det tæller derfor ned, hvis du kun fortæller om dig selv, uden at sige noget om, hvordan du ser dig selv som en del af det medie, du søger praktik hos.

Der skal være et formål med det, du fortæller om. Og en vigtig del af det er at vise, at I er et godt match. Det kan den praktikansvarlige kun fornemme, hvis du viser det. Så fortæl om dig selv, og skriv dig selv ind på den praktikplads, du søger, sådan at mig, mig, mig bliver til dig, mig og os.

4 ❌ Sproglige fejl

Sproglige fejl, stavefejl, kommafejl og slåfejl er et no-go i ansøgningerne. Fejl i sproget tager opmærksomheden fra den gode fortælling, og giver et indtryk af, at de grundlæggende sproglige færdigheder ikke sidder i skabet. 

Flere praktikansvarlige mener, at når den studerende har så lang tid til at forberede sig på at skrive en ansøgning, skal den simpelthen ikke indeholde fejl. Hvis du skriver en ansøgning til et skriftligt medie, er det særligt vigtigt for dem, at du viser, at du kan formulere dig. Det skrevne sprog skal bare fungere. Sørg derfor selv for at læse korrektur, og få også nogen til at læse din ansøgning, når den er færdig. Det ville være surt at blive valgt fra på grund af sproglige fejl, som du ikke opfangede i tide.

5 ❌ Sjusk

Fejl i mediets navn, sproglige fejl og generelt sjusk må ikke ske. Nogen ser så skarpt på unødvendigt sjusk, at hvis der er fejl i mediets navn, ryger ansøgningen direkte i skraldespanden. Dobbelttjek derfor altid din ansøgning, og få andre til at forsikre dig i, at der i hvert fald ikke er fejl i mediets navn.

Husk!

Uanset hvad udfaldet bliver er det vigtigt at huske på, at praktikvalget ikke er livsafgørende eller definerende for din journalistiske fremtid. Den besked vil flere af de praktikansvarlige være helt tydelige omkring. De ved, at der kan gå meget pres og præstation i jagten på den helt rigtige praktikplads, men praktikken er en læringsproces, hvor det handler om at udvikle sig og lære journalistikken at kende i praksis. Og det slipper du heldigvis ikke for på hverken den ene eller den anden praktikplads.

Læs også