Connect with us

Medietendenser

Medietrends 2021: Woke og wake up

Medierne dækker aktivt samfundets køns-, minoritets- og identitetspolitiske diskussioner. Men nu rykker både debat og ændringer indendørs på redaktionerne.

Udgivet

den

Medietrends 2021: Woke og wake up

Medietrends udvælger hvert år de tendenser, der kommer til at præge medierne året efter. Frem til 2. juledag vil tendenserne blive publiceret en ad gangen. Hvis du vil læse dem alle samlet, kan du downloade via dette link.

Kort sagt

Medierne dækker aktivt samfundets køns-, minoritets- og identitetspolitiske diskussioner. Men nu rykker både debat og ændringer indendørs på redaktionerne.

Det vil sige

Medierne blev i 2020 ramt i solar plexus af #metoo. Ikke kun fordi der blev afsløret en række krænkelser og ulovligheder, men især fordi det blev tydeligt for de fleste, at hverdagssexismen var et symptom på en branche ude af balance.

En branche, der i sin kultur- og personsammensætning er så homogen, at den både kan have svært ved at opdage problemer i de dele af samfundet, der ikke minder om redaktionens middelklassebaggrund, og sågar også har svært ved at se interne problemer, der opleves af de medarbejdere, der ikke minder om ledelsen.

Medier andre steder i verden har et forspring på nogle år, og nu følger opvågningen med i den danske medieverden. Det sker både, fordi det er politisk opportunt, men også fordi medierne ud fra et forretningsperspektiv og et publicistisk ideal ønsker at matche det mere og mere mangfoldige samfund.

Repræsentationstemaet vil præge alle niveauer i mediebranchen:

  • Mål om mangfoldig rekruttering på både uddannelsesinstitutioner og på medier.
  • Lige karrieremuligheder for alle og et kritisk blik på de usynlige kulturer, der fastholder de nuværende hierarkier.
  • Redaktionelle mindsets vil blive genstand for granskning og selvrefleksion. Og det bliver mere end bare at optælle mandlige og kvindelige kilder. For eksempel er måden minoriteter eller køn omtales på eller bruges som stereotype kildetyper mere afgørende, end at de er repræsenteret ligeligt. Et eksempel er Dagens Næringsliv, der har programmeret journalisternes stavekontrol til at advare, når de bruger ordet ”kvindelig”. Er det en relevant oplysning eller ej?
  • Nye og stærkt segmenterede medieudgivelser dukker op som reaktion på de brede mediers manglende bredde.

Hold øje med

  • Minoriteter, der ikke bare bruges som minoritetscases, men i alle de andre roller, de også har som borgere.
  • Mere mangfoldige redaktioner og bylines.
  • Nye podcasts, nyhedsbreve og andre medieprodukter produceret af og til personer, der føler sig underrepræsenteret i den etablerede medieverden.

Medietrends udvælger hvert år de tendenser, der kommer til at præge medierne året efter. Frem til 2. juledag vil tendenserne blive publiceret en ad gangen. Hvis du vil læse dem alle samlet, kan du downloade via dette link.

Læs også