Connect with us

Original

Zoom og Teams får redaktionernes kreativitet og fortrolighed til at smuldre

Coronakrisen har fået medierne til at udvikle masser af nyt indhold og produkter, men de mange onlinemøder dræber kreativitet og den gode dialog, viser ny undersøgelse blandt danske mediechefer

Udgivet

den

Zoom og Teams får redaktionernes kreativitet og fortrolighed til at smuldre

Mens flere og flere medier igen sender medarbejderne hjem, gør en ny undersøgelse blandt danske medieledere status over medieledelse i coronakrisen.

Billedet, der tegnes af 129 mediechefer, er komplekst, men viser grundlæggende, at det har været krævende at være leder, når redaktionerne arbejdede hjemmefra, at utrolig megen udvikling er lykkes men at vigtige værdier som kreativitet, dialog og fortrolighed lider, når man ikke mødes ved kaffemaskinen eller mødebordet.

Undersøgelsen er gennemført af Mediernes Innovationscenter og Ritzaus Bureau i de sidste to uger af juni.

Undersøgelsen dokumenterer et paradoks. For på den ene side, oplyser to ud af tre mediechefer, at coronakrisen har ført til nye redaktionelle produkter og på den anden side er, der stor enighed om, at onlinemøder bremser kreativitet.

Som søjlerne viser, mener mediecheferne, at de mange onlinemøder har fungeret rigtig godt til koordinering, udmeldinger, planlægning og hurtige beslutninger. Men når det kommer til udvikling af historier, arbejdsprocesser og nye produkter, mener hele 75 procent, at onlinemøder ikke er gode.

I rapporten skriver forfatterne: “… det fungerer ikke til ideudvikling, refleksion og længere diskussioner af produkter og arbejdsprocesser. Dialogen dør, samtalen smuldrer. Det samme gør kreativitet, fortrolighed og fornemmelse og føling for de andre deltagere.”

Undersøgelsen viser også, at distanceledelsen har stillet store krav til struktur og at det har været svært at fastholde nærheden til medarbejderne. Ikke desto mindre er der enighed om at onlinemøder er kommet for at blive.

Her er undersøgelsens hovedkonklusioner:

Markante ændringer i måden at arbejde og lede på – også i fremtiden

Måden at arbejde på i medierne har været meget anderledes under corona-krisen og forventningerne er, at dette vil fortsætte også efter corona med markant mere distanceledelse og øget brug af hjemmearbejdspladser, virtuelle møder osv. Mange redaktionsledere oplever de grundlæggende forandringer i deres arbejde som varige.                   

Distanceledelse kræver særlige kompetencer

Det kræver særlige ledelsesmæssige kompetencer, hvis man skal kunne lede på distancen hvor medarbejderne befinder sig et andet sted fysisk en stor del af tiden. Det handler om at være væsentlig mere tydelig og præcis i sin ledelse, arbejde mere struktureret med møder og kommunikation og have fokus på at fastholde fællesskabet og skabe nærhed til den enkelte medarbejder – når der er fysisk afstand.

Øget fokus på acceleret ideudvikling af produkt og indhold

Coronakrisen har i høj grad øget ideudvikling, innovation og brugerfokus på mange redaktioner, hvor der udviklet nyt indhold i en hastighed og i et omfang der ikke er set tidligere. Mange medieledere har brugt markant mere tid på produkt og indhold og udvikling af dette. Samtidig oplever mange, at de ændringerne der er sket i deres måde at arbejde på som redaktionelle ledere er kommet for at blive.

Virtuelle møder: bevidst brug er afgørende

Virtuelle møder er gode til udmeldinger, orientering, uddelegering, koordinering og planlægning, hvor kommunikationen er forholdsvis klar og enkel og hvor der er behov for hurtig afklaring og beslutninger. Men det fungerer ikke til ideudvikling, refleksion og længere diskussioner af produkter og arbejdsprocesser. Dialogen dør, samtalen smuldrer. Det samme gør kreativitet, fortrolighed og fornemmelse og føling for de andre deltagere.

Hjemmearbejdspladsen har begrænsninger

At arbejde hjemme kan skabe ro, fordybelse og fleksibilitet for den enkelte medarbejde med færre forstyrrelse og mindre tidspilde. Det opleves som fint ved klart definerede opgaver, hvor medarbejderne kan arbejde på egen hånd med research, længere artikelskrivning mv, og hvor det kan øge produktivitet og arbejdsglæde. Men risikoen for den enkelte ved meget hjemmearbejde er at mangle kollegaer, faglig sparring og fælleskab og derfor måske ende med at blive isoleret og dermed kan det i sidste ende gå ud over netop arbejdsglæde og produktivitet.

Generelt er der dog stor tiltro til at den enkelte arbejder effektivt – manglende disciplin anses ikke som noget generelt problem her.

Læs hele undersøgelsen her

Læs også