Connect with us

Kurser

Forår 2020: Explainer videos, explained

Workshop: Lær hvordan Vox producerer deres berømte explainer videoer, der har millionpublikum på Youtube og Netflix. På 3 dage giver senior producer Liz Scheltens dig alle Voxs værktøjer, strategier og staldtricks til explainer video. Intense dage for alle med lyst til forklarende journalistik

Udgivet

den

Workshop: Læs at lave explainer video af senior producer Liz Scheltens fra Vox. På 3 dage får du alle Voxs værktøjer, strategier og staldtricks

Det amerikanske medie Vox er berømt og bredt anerkendt for deres stærke explainer journalistik, herunder ikke mindst explainer videoer.

Faktisk er Vox så originale og dygtige til håndværket, at deres videoer ikke alene ses af millioner på Vox.com og deres egen Youtube-kanal, men også nu bliver finansieret ved at blive solgt til Netflix.

Til foråret kan danske journalister aflære fiduserne, når Liz Scheltens, der er senior producer og videomaker hos Vox.com,  kommer til Danmark for at udbyde en intens tre-dages workshop med den oplagte titel: Explainer videos, explained.

Kurset tager udgangspunkt i den særlige fortællemodel, som Vox har udviklet til deres explainer video og kursisterne vil i løbet af de tre dage udvikle deres egen korte video baseret på smartphone og standard værktøjer på deres mac eller pc.

Her er hvad Liz Scheltens selv skriver om de tre kursusdage: (hvis du foretrækker at læse det på engelsk, kan du scrolle helt ned)

“Mulighederne for at producere god video har aldrig været bedre. Det er billigt og let og nok derfor er der video over alt på de sociale medier. Når vi scroller, flyver de mange små bider af flimrende action forbi os stort set uden, at vi opdager, hvad de handler om.

Som journalister har vi unikke evner og muligheder for at gøre det bedre.

Nok, er der en erklæret sandhed om, at alt skal holdes kort og simpelt. Hvis der er en ting mediebrugerne ikke kan, så er det at holde fokus i mere end tre minutter. Ikk? Og komplekse og nuancerede emner? Glemt det!

Men, hvad nu hvis den erklærede sandhed er forkert?

På amerikanske Vox tiltrækker senior producer Liz Scheltens og hendes kollegaer millioner og millioner af seere til Youtube på trods af, at de producerer lange videoer om komplicerede emner. De dækker alt fra den britiske kolonitids skygge over det moderne Indien, mord på transpersoner i sydstaterne til den livstruende mangel på varieret kost. Voxs videoer varer fra 5 til 15 minutter og deres største gruppe blandt seerne er mellem 18 og 25 år.

På dette 3-dages kursus vil Liz Scheltens dele de værktøjer og strategier, som har hjulpet Vox til at blive den mest sete nyhedsskaber på Youtube med flere end 6,5 millioner følgere.”

Kurset er rettet mod udøvende journalister og redaktører, som ønsker at ramme deres publikum med high-quality explainer videos, uanset om brugerne er på Facebook, Twitter, Instagram, Youtube eller andre steder.

Liz Scheltens skriver om kurset: We’ll be rolling up our sleeves and getting our hands dirty. You’ll leave the course having pitched, written, shot, and edited your very own explainer video, ready to take your skills back to the newsroom.

Med andre ord: du lærer at lave explainer video og får staldtricksne bag Voxs succes med explainers.

Liz vil gå i dybden med hvilke historier, der er bedst egnede som explainer video, hvordan man finder offentlig tilgængeligt billede- og videomateriale, teknikker for scripting og storyboarding, hvordan du optager i høj kvalitet med din smartphone og efterfølgende redigerer med standardprogrammer.

Kursusbeskrivelse:

Dag 1

Explainer video – hvad er det og hvad er det ikke?

Vi lægger ud med at udforske explainer journalistikken og ser på, hvordan den adskiller sig fra andre formater (breaking news, undersøgende, portrætter, features o.s.v.). Vi fokuserer især på de unikke fordele, video har som format og øver os i at finde de temaer, som egner sig særligt godt til formatet.

Vi kigger på effektiv (og ueffektiv) brug af video som explainer, identificerer hvad der gør en explainer video overbevisende og vi lærer, hvordan man bedst pitcher en explainer video til redaktørerne og andre på redaktionen.

Kursisterne slutter dagen af med at have valgt et emne til en 1-minuts explainer video, som de skal færdiggøre i løbet af kurset.

Takeaways dag 1: Brainstorming document, Visual checklist, Pitch template.

Dag 2

Værktøjskassen – Research, story boarding og skrive til billeder

Nu er det tid til at get down to business. Vi identificerer resurser, hvor vi kan finde offentligt tilgængeligt billede- og videomateriale, lærer at producerer enkle data visualiseringer og bryde dem ned til storyboardet, vi skaber effektive optagelister til vores ud-af-huset-optagelser, og lærer hvordan man bruger et to-kolonne script til at skrive speaks, der taler direkte til billederne.

Kursisterne slutter dagen af med et færdigt script, storyboard og en shot-liste til deres 1-minut video.

Takeaways dag 2: Resurse-liste: kilder med tilgængeligt billede- og videomateriale, visual outline template, storyboarding-skabelon, to-kolonne script skabelon.

Dag 3

Vi samler det hele: Optager, redigerer, lydbilleder og publisering.

Med vores færdige storyboard i hånden kaster vi os ud i en simpel konstruktion af en ”top-down smartphone rig” til at skyde stop-motion data visualisering. Derefter lærer vi hvordan, man skyder high-quality optagelser med vores smartphone. Endelig binder vi alle vores egne optagelser sammen med det materiale, vi har fundet andre steder ved hjælp af Adobe Premiere. (eller standardsoftware fra macbooks).

Vi gennemgår basale lydredigeringer og lyddesign teknikker og til sidst uploader vi vores færdige arbejde til en lukket Vimeo-konto, så alle på kurset kan se det sammen.

Kursisterne vil slutte dagen med at have en færdig 1-minut explainer video, som de kan uploade til Youtube eller Vimeo.

Takeaways dag 3: Adobe Premiere pro tip sheet, checkliste til at eksportere og uploade til Youtube og Vimeo.

Om Liz Scheltens

Liz Scheltens er senior editorial producer hos Vox og styrer videoteamets dækning af aktuelle begivenheder. Hun producerer video om amerikansk politik, sundhed, uddannelse, økonomi og har produceret og instrueret adskillige af Voxs episoder til serien Explained, der bringes på Netflix.

Før hun begyndte hos Vox for fire år siden, arbejdede hun som podcastproducer, informationsgrafiker og som folkeskolelærer. Hun er uddannet fra Kenyon College med en B.A. i political science og er uddannet på Missouri School of Journalism.

Målgruppe:

Journalister med lyst til at lære explainer video. Kurset er lige egnet til journalister med stor video- og tv erfaring, såvel som til journalister uden.

Udstyr:

Du skal medbringe din bærbare og din smartphone.

Hvis du bruger Mac, har du allerede den software, der er nødvendig for at redigere video. Hvis du arbejder med pc, anbefaler Liz Scheltens Adobe (Premiere, After Effects, and Illustrator), som er det, hun selv arbejder med. Det er en relativ dyr software, men der findes en gratis prøveperiode. Vent med at tilmelde dig den, til du er på kurset.

Pris

Kurset koster 11.500 kroner + moms.

Hvis din arbejdsplads er medlem af Pressens Uddannelsesfond, får du 3.900 kroner i støtte. Hvis din arbejdsplads er støtte berettiget, skal du tilmelde dig via Mediernes Efteruddannelse på dette link.

Hvis din arbejdsplads ikke er medlem af PU, kan du tilmelde dig direkte ved at maile til Medietrends

Prisen omfatter

Prisen inkluderer forplejning.

Hvis du skal bo på hotel i København, er det ikke inkluderet i kursusprisen.

Hvor og hvornår?

Kurset varer tre dage og holdes i Soho i Kødbyen i København den 21-23. april 2020.

OBS!

Du skal forvente, at hver kursusdag er fra 9 til 17. Men som du kan se, er det et intensivt program, så det er en god ide at have en lidt løs bagkant – just in case.

Kurset foregår på engelsk, men Liz taler et tydeligt og letforståeligt sprog.

Eksempler på Liz Scheltens produktioner:

The robot-proof job men aren’t taking
How tax breaks help the rich
The problem with online charter schools
The real reason American health care is so expensive
This lake has legal rights, just like you

I tilfælde af afbud

Du kan selvfølgelig komme i en situation, hvor du må melde afbud.

Læs mere om regler for framelding


Her er hvad Liz Scheltens skriver om kurset (på engelsk)

The tools for creating video have become cheaper and more accessible, and our social media experiences have come to resemble channel surfing, with short bits of action autoplaying as we scroll.

As journalists, we have a unique ability and opportunity to harness the popularity of this form. Conventional wisdom says we should keep it short and keep it simple. If there’s one thing online audiences can’t abide, it’s staying focused for more than three minutes., right? And complex, nuanced topics? Forget it.

But what if that conventional wisdom is…wrong? At Vox, Senior Producer Liz Scheltens and her colleagues create videos that attract millions of viewers on YouTube. They cover everything from the British colonial footprint in India, to the murder of trans women in the American South, to the life-threatening lack of diversity in our food supply. Vox’s videos range from 5 to 15 minutes, and their largest audience is among 18-25 year olds.

In this course, Liz Scheltens will share the tools and strategies that have helped Vox become the most-watched news outfit on YouTube, with more than 6.5 million subscribers. This course is meant for practicing journalists and editors who want to reach people where they are— on FaceBook, Instagram, Twitter, and YouTube— with high-quality explainer videos.

We’ll be rolling up our sleeves and getting our hands dirty. You’ll leave the course having pitched, written, shot, and edited your very own explainer video, ready to take your skills back to the newsroom.  Liz will demonstrate how to tell which stories are best suited for  the explainer video format, how to find public domain photos and footage, techniques for scripting and storyboarding, as well as how to shoot  high-quality video on your smartphone and edit it on your laptop.

Course outline

Day 1- Explainer videos: what they are, and what they aren’t.
We’ll begin with an exploration of explanatory journalism, and how it differs from other forms (breaking news, investigative, profiles, features, etc.). We’ll focus specifically on the unique advantages of video as a medium, and learn how to pick topics that lend themselves well to this format. We’ll look at effective (and ineffective) uses of video as an explanatory tool, identify what makes for a compelling explainer video, and learn how to pitch explainer videos to editors and other newsroom stakeholders.

Participants will end day one having selected a topic for a one-minute explainer video they’ll complete by the end of the course.

Day 1 takeaways:  Brainstorming document, Visual checklist, Pitch template

Day 2- Nuts and bolts: research, story boarding, and writing to visuals
Now it’s time to get down to business. We’ll identify available resources for public domain footage, learn how to create simple data visualizations and break them down into storyboards, how to create effective shot lists for field shoots, and how to use a two-column script to write voice over narration that speaks directly to visuals.

Participants will end the day with a complete script, storyboard collection, and shoot list for their one-minute video.

Day 2 takeaways: Resource List: public domain footage/video sources, Visual outline template, Story boarding template, Two-column script template

Day 3- Putting it all together: shooting, editing, sound design, and publication
With our completed storyboards in hand, we’ll learn how to construct a top-down smartphone rig using basic crafting materials in order to shot a simple stop-motion data visualization. Next, we’ll learn how to shoot high-quality video in the field using our smartphones, and combine that footage with our stop-motion data visualization and archive footage gathered yesterday to create our one-minute explainer videos in Adobe Premiere. We’ll go over basic editing and sound design techniques, then upload our finished works to a (private) Vimeo page for a class-wide viewing party.

Participants will end the day with a completed one minute explainer video, uploaded to YouTube or Vimeo.

Day 3 takeaways: Adobe Premiere Pro tip sheet, Checklist for exporting and uploading to YouTube and Vimeo

Kurser

Forår 2020: Medietendenser og innovation i København

Udgivet

den

Foto: Jan Jespersen/Flickr

Målet er helt enkelt: På tre effektive dage udforsker vi de mest innovative tanker, medier og projekter i den københavnske medieverden.

Vi stiller nysgerrige og kritiske spørgsmål og sammen reflekterer vi over, hvad og hvordan vil kan bruge innovationen og inspirationen, når vi kommer hjem.

Kurset tager udgangspunkt i de medietendenser, som både globalt og lokalt betyder allermest i disse år. Men i stedet for at vende blikket væk fra Danmark, bliver vi klogere på, hvordan de dominerende medietrends oversættes til danske forhold.

Undervejs mellem de mange spændende mediebesøg prioriterer vi fælles refleksion over de nye input, og vores fokus er hele tiden, hvordan vi kan udnytte vores nye viden, indsigt og inspiration, når vi kommer tilbage til det daglige arbejde. Hvad virker? Hvordan lykkedes det? Og hvad kiksede?

Programmet sammensættes i løbet af vinteren for at sikre, at det er de mest friske og vigtigste projekter, vi besøger.

For at give en ide om, hvad du kan se frem til, kan du kaste et blik på nogle af de medier, vi har besøgt på tidligere udgaver af dette kursus.

Det drejer sig blandt andet om: TV2s redaktionelle udviklingsteam, robotjournalisterne på Lasso.dk, Børsens Innovations Lab, Zetland, DRs udvikling af stemmestyrede nyheder og nye visuelle formater, Kristelig Dagblads prisbelønnede digitale redaktion, Mediano, Aller, Hearken, Altingets robotter, Mandag Morgens engagementsprojekt, Ritzaus robotter, en-mands projektet Olfi, Dagbladet Information, DroneRune og mange flere.

I kursuslokalet prioriterer vi også tid til at kigge ud over hele den internationale medieudvikling.

Kursusdeltagere på tidligere kurser siger:

“Det var et super godt, relevant og meget inspirerende program næsten uden spildtid. Det er godt gået.”

“De tre dage var yderst inspirerende og var enormt godt afviklet.”

” Et meget inspirerende, lærerigt og spændende kursus med mange gode oplæg”

“Super kursus med masser af inspiration”

“Alle i branchen kunne have godt af den luksus, det er at gå fra medie til medie og høre om deres nyeste tiltag. Fedt og tak!”

Læs desuden artiklen Hvor bevæger medierne sig hen? Her er syv interessante tendenser af Peter Jepsen, der deltog i forårets kursus i 2019 og efterfølgende kogte de tre dage ned i en velskrevet artikel.

Hvem er du?

Kurset er især målrettet til redaktionelle medarbejdere og ledere, der ønsker inspiration og overblik over den hidsige udvikling i medieverdenen.

Sådan gør vi

Kurset ledes af Jan Birkemose, der er stifter af Medietrends.dk og som i det daglige arbejder med udvikling og innovation i mediebranchen.

Hver dag indeholder tre til fire besøg på spændende medieprojekter. Undervejs booker vi centralt placerede lokaler i forhold til besøgene, så hver dag enten starter eller slutter med et par timer til fælles refleksion og drøftelser af de mange inputs.

Den første dag begynder vi klokken 10, men ellers er det fra 9 til cirka 16 hver dag. På andendagen fortsætter vi med fælles refleksion om aftenen.

Efter kurset fastholder vi vores nye netværk i en Facebookgruppe

Det får du ud af kurset

Efter kurset vil du have et sikkert overblik over de helt aktuelle medietendenser og et kompetent indblik i, hvordan tendenserne håndteres i dansk kontekst. De mange inputs er inspirerende vitaminer til dit arbejde, og vi har i fællesskab drøftet, hvordan de bedste ideer kan omsættes til din virkelighed.

Pris

Kurset koster 9.900 kroner + moms.

Hvis din arbejdsplads er medlem af Pressens Uddannelsesfond, får du 2.700 kroner i støtte. Men det kræver, at du tilmelder dig via Mediernes Efteruddannelse på dette link.

Hvis din arbejdsplads ikke er medlem af PU, kan du tilmelde dig direkte ved at maile til Medietrends allerede nu.

Du kan også forhåndsreservere en kursusplads ved at skrive til Medietrends og så efterfølgende tilmelde dig via Mediernes Efteruddannelse, når de åbner for tilmeldingen.

Prisen omfatter

Prisen inkluderer kaffe, vand, frugt, slik og frokost hver dag.

Hvis du skal bo på hotel i København, skal du selv sørge for det.

Hvor og hvornår?

Kurset varer tre dage og foregår i Soho i Kødbyen i København.

Kursusdage: 27-29. april 2020

I tilfælde af afbud

Du kan selvfølgelig komme i en situation, hvor du må melde afbud.

Læs mere om regler for framelding

Læs resten af artiklen

Andre læser lige nu