Connect with us

Nyt job

Kommunikationschef til Danmarks Domstole

Det skal kunne mærkes, at domstolene har en tidssvarende kommunikation, og at vi tager vores brugere alvorligt. Det er derfor afgørende, at vores kommende kommunikationschef kan motivere mennesker og sætte en høj overligger.

Udgivet

den

Kommunikationschef til Danmarks Domstole

JOBANNONCE

Domstolsstyrelsen søger en fagligt dygtig og handlekraftig kommunikationschef, der har lyst til at være en bærende kraft i udviklingen og driften af Danmarks Domstoles kommunikation.

Danmarks Domstole arbejder hver dag for ret og retfærdighed. Det gør vi med udgangspunkt i vores vision, vores stærke værdier og vores fælles mål, som også er den naturlige ledestjerne for arbejdet med kommunikation.

Domstolene har en bred berøringsflade til mange borgere, virksomheder, samarbejdspartnere og journalister. Vi har som et prioriteret indsatsområde at øge befolkningens kendskab til domstolene og retspraksis samt at udvikle vores kommunikation, så den bliver endnu mere tidssvarende og forståelig.

Du sikrer brugerrettet kommunikation på et område af stor samfundsmæssig betydning

Som kommunikationschef bliver du leder af kommunikationsenheden, som består af 3 fastansatte kommunikationsmedarbejdere og 2 studenter. Enheden er forholdsvis lille, så du vil som chef være udførende på en række opgaver.

Kommunikationsenheden har blandt andet ansvar for:

 • Udvikling og implementering af kommunikationsstrategien
 • Opretholde og løbende vedligeholde en kanalstrategi for intern og ekstern kommunikation herunder via portaler, net og SOME
 • Professionel pressehåndtering og strategisk kommunikationsrådgivning af direktionen samt chefer og medarbejdere ved Danmarks Domstole
 • Sparring og samarbejde om styrelsens strategisk vigtige projekter, hvor intern og ekstern kommunikation spiller en væsentlig rolle
 • Egne større opgaver/projekter som implementering af nyt domstol.dk og opdatering af eksisterende intranet, arbejde med retningslinjer for visuel kommunikation mv.
 • Produktion af domstolenes magasin og nyheder til diverse platforme
 • Facilitere samarbejde med retterne om kommunikationsindsatsen og konkrete emner ved Danmarks Domstole

Du refererer til styrelsens udviklingsdirektør.

Du er dynamisk, nysgerrig og har værktøjskassen i orden

Du har en relevant uddannelse som f.eks. cand.comm. eller en anden længerevarende uddannelse med kommunikationsfagligt indhold. Din uddannelsesmæssige baggrund er dog ikke afgørende, hvis du har de ønskede erfaringer og kompetencer.

Det skal kunne mærkes, at domstolene har en tidssvarende kommunikation, og at vi tager vores brugere alvorligt. Det er derfor afgørende, at du har gode ledelsesmæssige evner og -erfaringer, så du er i stand til at motivere mennesker og sætte en høj overligger.

Det er vigtigt, at du har solid erfaring med kommunikationsopgaver og kommunikationsstrategi fra en større – gerne offentlig – organisation. Det er en fordel, hvis du har arbejdet med kanalstrategier herunder de digitale medier

Vi lægger vægt på, at du:

 • Interesserer dig for retsvæsnet og hurtigt kan sætte dig ind i domstolenes verden, herunder arbejdsområder, arbejdsformer mv. 
 • Har solid erfaring med pressekontakt og krisehåndtering
 • Har en flydende pen, som kan oversætte fagspecifikke tekster til fængende budskaber rettet mod vores brugere
 • Er dygtig til både at drive projekter og opnå resultater i processer, hvor der er mange interessenter
 • Trives med selv at løfte (drifts)opgaver
 • Er positiv, udadvendt og dynamisk
 • Er opsøgende og nysgerrig, så du er ajour med, hvad der foregår – både intern og eksternt

Løn og ansættelsesvilkår

Der er tale om en stilling som chefkonsulent med personaleledelse (efter AC-overenskomsten). Der vil kunne ydes et kvalifikationstillæg afhængig af forudgående erfaring og kvalifikationer.

Vi ønsker stillingen besat snarest muligt.

Vil du vide mere om os og stillingen?

Du kan læse mere om Domstolsstyrelsen, Danmarks Domstole og vores vision, værdier og mål på www.domstol.dk.

Du er også velkommen til at kontakte udviklingsdirektør Merethe Eckhardt på telefon 40 10 05 20.  

Ansøgningen

Vi skal have modtaget din ansøgning senest fredag den 27. september 2019, kl. 12.

Du sender din ansøgning elektronisk via vores rekrutteringssystem på www.domstol.dk under Job i Danmarks Domstole. Du bliver guidet igennem rekrutteringsprocessen, når du trykker på knappen ”Søg stillingen” i stillingsopslaget på vores hjemmeside.

Ud over din ansøgning bedes du vedlægge cv, eventuelle udtalelser og relevante eksamenspapirer (med karakterer) m.v.

Vi forventer at afholde indledende ansættelsessamtaler den 9. og 10. oktober 2019 og 2. samtaler for udvalgte kandidater den 21. oktober 2019.

Vi opfordrer enhver, der er interesseret og kvalificeret, til at søge stillingen uanset personlige forhold som alder, køn, race, etnisk tilhørsforhold m.v.

Nyt job

Kommunikationskonsulent til Danmarks Bridgeforbund

Vil du være med til at revitalisere kommunikationen i Danmarks Bridge Forbund, så skal du søge denne nyoprettede stilling.

Udgivet

den

Kommunikationskonsulent til Danmarks Bridgeforbund

JOBANNONCE

Vi søger en kommunikationskonsulent som skal varetage en bred vifte af kommunikationsopgaver. Danmarks Bridgeforbund, DBf, er en organisation, der både skal kommunikere internt og eksternt og vi har brug for en kollega, der kan løfte denne opgave til nye niveauer.

Stillingen er nyoprettet og vores kommunikationsarbejde trænger til en revitalisering. Du kommer til at udfylde en vigtig strategisk rolle i organisationen og får mulighed for i høj grad at præge selve stillingen. Dine opgaver vil være mangeartede. Vi er på jagt efter en kollega, der særligt har erfaring med kommunikationsstrategier, bladdrift, presse-arbejde og varetagelse af særlige kommunikationsopgaver i forbindelse med konkrete events, f.eks. vores bridgefestival.

Vores nye kollega skal have en god forståelse for det frivillige arbejde, der udøves i ”Foreningsdanmark” herunder en god forståelse for spændvidden mellem bredde og elite. Det vil samtidig være en klar fordel, såfremt du har kendskab til bridge.

Opgaven indebærer stor selvstændighed og evnen til både at kunne initiere og eksekvere. Da vi er en lille organisation, er det også vigtigt, at du har lyst til og kan bidrage til den tværgående opgaveløsning.

Jobbets hovedopgaver er:

• Redaktør af vores blad, Dansk Bridge, der udkommer 10 gange pr. år.

• Udvikling af informationsmateriale om bridge

• Vedligeholdelse og udvikling af vores hjemmeside

• Ansvarlig for foreningens nyhedsbrev

• Opslag på sociale medier – primært Facebook

• Udarbejde pressemeddelelser ved aktuelle begivenheder

• Brande bridge og tankesport udadtil

Vi søger en person:

• Med en kommunikationsfaglig baggrund eller journalist,

• Der har erfaring med bladdrift, dvs. redigering, grafik, koordinering med skribenter, trykkeri etc.

• Der selv er operationel og hands-on med et strategisk afsæt overfor opgaverne

• Der mestrer kommunikation på flere forskellige platforme og kan tilrettelægge og eksekvere kampagner

• Der kommunikerer fejlfrit på dansk og gerne på engelsk

• Der trives på en arbejdsplads, hvor tempoet ofte er højt

Som person har du:

• et stærkt personligt drive,

• en høj arbejdskapacitet,

• gode sociale kompetencer og en god indlevelsesevne

Du er også initiativrig, kreativ og nysgerrig og forstår at indgå i et team – også med

chefen.

Vilkår

Stillingen er en fuldtidsstilling hvor du også skal være parat til at stå til rådighed uden for normal arbejdstid i visse perioder, bl.a. til vores årlige bridgefestival i uge 28. Du ansættes i henhold til funktionærloven og aflønnes efter nærmere aftale. Stillingen har tilknyttet pensionsordning og sundhedsforsikring.

Du bliver ansat i DBf’s sekretariat i Herlev som tæller i alt 8 personer. Vi er en mindre, uformel arbejdsplads med en humoristisk omgangstone og højt tempo.

Om DBf

DBf er medlemsorganisation for mere end 300 bridgeklubber i Danmark. Bridge er den førende tankesport og vi står for al turneringsbridge i DK. Vi udøver vores spil ved regelmæssige klubaftener og ved mesterskaber i både ind- og udland.

Vil du vide mere

Så ring eller send en mail til direktør Charlotte Fuglsang, på 2222 9926 eller cfu@bridge.dk

Vi ser frem til at modtage din motiverede ansøgning incl. eksamenspapirer og CV; senest mandag den 7. oktober 2019 kl. 12.00dbf@bridge.dk

Vi forventer at holde ansættelsessamtaler i uge 41 og 43.

Tiltrædelse snarest muligt.

Læs resten af artiklen

Andre læser lige nu