Connect with us

Original

Fake news skaber falske minder

Irske vælgere var overbeviste om at de kunne huske at have set nyheder, som forskerne selv havde fabrikeret

Udgivet

den

Fake news skaber falske minder

Falske historier kan ikke alene påvirke vores opfattelse af virkeligheden, de påvirker også vores hukommelse. Det viser et stort studie, der blev gennemført under valgkampen for at legalisere abort i Irland i 2018.

I valgkampens sidste uge, bad forskere fra University College Cork og University of California 3.140 vælgere om at deltage i en spørgeskemaundersøgelse om valget.

I undersøgelsen blev vælgerne præsenteret for seks nyheder fra valgkampen, som de skulle svare på om de kunne huske at have set før. Og hvis de havde det, skulle de også helst angive, hvor de havde set nyhederne.

To af de seks nyheder var dog fabrikerede af forskerne og havde aldrig set dagens lys før. Alligevel angav 48 procent af vælgerne at de kunne huske mindst en af de falske historie og hvis man tager tvivlerne med, som måske godt kunne huske de fabrikerede historier, nåede andelen op på 63 procent.

De vælgere, der planlagde at stemme ja til legalisering af abort var mere tilbøjelige til at huske fabrikerede historier, der satte nej-kampagnen i et dårligt lys, ligesom nej-vælgerne bedst huskede fabrikerede historier, der sværtede ja-kampagnen.

Selv når respondenterne i undersøgelsen blev oplyst, at nogle af de seks nyhedshistorier, de blev præsenteret for, var fabrikerede, var kun 47 procent i stand til udpege, hvilke historier, der var fabrikerede.

Forskernes konklusion på baggrund af undersøgelsen er, at vælgere er mest tilbøjelige til at skabe falske minder, der matcher og bakker op om deres egne politiske synspunkter.

Download hele undersøgelsen her

Data

Lokalmedier reducerer tab på Facebook

Udgivet

den

Lokalmedier reducerer tab fra Facebook

Siden Facebook for snart to år siden skruede ned for mediernes eksponering på Facebook, har de lovet, at lokale nyheder ikke skulle blive ramt.

Tidligere analyser viser, at Facebook nogenlunde holder løftet i USA og nu peger nye data også på, at løftet har begunstiget danske lokale- og regionale medier.

Det fremgår af en ny analyse, Medietrends har foretaget af 99 danske regionale og lokale mediers Facebooksider. I analysen sammenlignes alle opslag fra juli 2018 til juni 2019 med den tilsvarende 12-måneder-periode året før.

Den mest enkle kurve til at illustrere spørgsmålet er, hvor mange likes, delinger og kommentarer medierne opnår per opslag.

Den grønne kurve viser med al tydelighed, at de 99 medier fik mindre og mindre ud af deres opslag igennem hele perioden fra sommeren 2017 til sommeren 2018. Og med samme tydelighed viser den røde kurve, at der sker noget positivt med algoritmen i efteråret 2018.

I alle måneder i 2019 har medierne i gennemsnit ligget mellem 16 og 33 procent højere end den tilsvarende måned året før.

Det skal understreges, at Medietrends analyse udelukkende måler interaktioner og antal opslag. Det kan derfor ikke direkte oversættes til rækkevidde på Facebook eller antal klik tilbage til mediernes egne sider.

Ligeledes kan det ikke udelukkes, at 99 andre lokale og regionale medier kunne have givet et andet billede. Men listen dækker alle regionale medier og et tilfældigt udvalg af lokale medier.

Listen indeholder kun skrevne medier. Havde den fx også inddraget TV2-regionerne, ville en stor mængde video-opslag formentlig have påvirket voldsomt i det samlede billede.

Det højere udbytte af at slå op på Facebook, giver naturligvis også gennemslag i den samlede mænge interaktioner. Her krydser de to kurver dog først hinanden to måneder senere, hvilket skyldes, at mediernes aktivitet på Facebook (antal opslag) var væsentlig neddæmpet i efteråret 2018.

Den mest præcise måde at måle udviklingen på, er den såkaldte interaction rate. Det er et regnestykke, der både inddrager antal interaktioner, antal opslag og Facebooksidernes antal følgere på det tidspunkt opslagene blev postet.

Det betyder, at data korrigerer for om Facebooksiderne henover perioden er vokset i antal følgere og derfor logisk set ville kunne opnå flere interaktioner.

Også interaction rate viser stort set samme udvikling, som de andre kurver.

Medietrends analyse indbefatter samtlige opslag i de to perioder – ialt 195.907 – opslag og det er derfor usandsynligt, at udviklingen er drevet af enkelte supervirale opslag.

Analysen er gennemført ved hjælp af værktøjet CrowdTangle.

Læs resten af artiklen

Andre læser lige nu