Connect with us

Original

Udbud af FM4 sættes på stand by

Nye politiske toner fra Christiansborg sætter planerne om FM4 i bero. Beslutning om at overdrage Radio24Syvs sendetilladelse, skulle ellers have været vedtaget i dag

Udgivet

den

Foto: Corners of Europe/Flickr

Den endelige beslutning om, hvem der skal overtage Radio24Syvs sendetilladelse, den såkaldte FM4-kanal, skulle have været afklaret på et møde i eftermiddag.

Men selvom der kun er en ansøger – en sammenslutning af regionale mediehuse – har Radio- og TV-nævnet netop meddelt, at de har sat beslutningen på stand by på grund af de nye politiske toner fra regeringen og dets tre støttepartier.

”Det fremgår af det politiske forståelsespapir udarbejdet af Socialdemokratiet, Radikale Venstre, SF og Enhedslisten, at der efter folketingsvalget ikke længere er et flertal bag medieaftalen, som danner grundlaget for udbuddet af radiokanalen. Det fremgår også, at regeringen vil gøre status på implementeringen af aftalen og indbyde til politiske drøftelser. Nævnet vurderer derfor, at det vil være mest rigtigt at udskyde beslutningen. Vi vil følge den politiske situation tæt,” udtaler fungerende formand for Radio- og tv-nævnet, Anne Kristine Axelsson i en pressemeddelelse.

Radio- TV-nævnet uddyber, at nævnet har været i dialog med Kulturministeriet og Justitsministeriet om spørgsmålet. Herfra er vurderingen, at der er en saglig grund til at udskyde beslutningen, indtil en ny regering har haft mulighed for at tage stilling til, om udbuddet af radiokanalen skal gennemføres på det foreliggende grundlag.

Pressemeddelelsen skriver desuden, at vurderingen særligt skal ses i lyset af, at det ville kunne påføre statskassen et ikke-ubetydeligt økonomisk tab, hvis en ny regering eksempelvis måtte beslutte at tilbagekalde en allerede udstedt tilladelse til at drive den fjerde FM radiokanal.

Læs også