Connect with us

Original

Udbud af FM4 sættes på stand by

Nye politiske toner fra Christiansborg sætter planerne om FM4 i bero. Beslutning om at overdrage Radio24Syvs sendetilladelse, skulle ellers have været vedtaget i dag

Udgivet

den

Foto: Corners of Europe/Flickr

Den endelige beslutning om, hvem der skal overtage Radio24Syvs sendetilladelse, den såkaldte FM4-kanal, skulle have været afklaret på et møde i eftermiddag.

Men selvom der kun er en ansøger – en sammenslutning af regionale mediehuse – har Radio- og TV-nævnet netop meddelt, at de har sat beslutningen på stand by på grund af de nye politiske toner fra regeringen og dets tre støttepartier.

”Det fremgår af det politiske forståelsespapir udarbejdet af Socialdemokratiet, Radikale Venstre, SF og Enhedslisten, at der efter folketingsvalget ikke længere er et flertal bag medieaftalen, som danner grundlaget for udbuddet af radiokanalen. Det fremgår også, at regeringen vil gøre status på implementeringen af aftalen og indbyde til politiske drøftelser. Nævnet vurderer derfor, at det vil være mest rigtigt at udskyde beslutningen. Vi vil følge den politiske situation tæt,” udtaler fungerende formand for Radio- og tv-nævnet, Anne Kristine Axelsson i en pressemeddelelse.

Radio- TV-nævnet uddyber, at nævnet har været i dialog med Kulturministeriet og Justitsministeriet om spørgsmålet. Herfra er vurderingen, at der er en saglig grund til at udskyde beslutningen, indtil en ny regering har haft mulighed for at tage stilling til, om udbuddet af radiokanalen skal gennemføres på det foreliggende grundlag.

Pressemeddelelsen skriver desuden, at vurderingen særligt skal ses i lyset af, at det ville kunne påføre statskassen et ikke-ubetydeligt økonomisk tab, hvis en ny regering eksempelvis måtte beslutte at tilbagekalde en allerede udstedt tilladelse til at drive den fjerde FM radiokanal.

Data

Lokalmedier reducerer tab på Facebook

Udgivet

den

Lokalmedier reducerer tab fra Facebook

Siden Facebook for snart to år siden skruede ned for mediernes eksponering på Facebook, har de lovet, at lokale nyheder ikke skulle blive ramt.

Tidligere analyser viser, at Facebook nogenlunde holder løftet i USA og nu peger nye data også på, at løftet har begunstiget danske lokale- og regionale medier.

Det fremgår af en ny analyse, Medietrends har foretaget af 99 danske regionale og lokale mediers Facebooksider. I analysen sammenlignes alle opslag fra juli 2018 til juni 2019 med den tilsvarende 12-måneder-periode året før.

Den mest enkle kurve til at illustrere spørgsmålet er, hvor mange likes, delinger og kommentarer medierne opnår per opslag.

Den grønne kurve viser med al tydelighed, at de 99 medier fik mindre og mindre ud af deres opslag igennem hele perioden fra sommeren 2017 til sommeren 2018. Og med samme tydelighed viser den røde kurve, at der sker noget positivt med algoritmen i efteråret 2018.

I alle måneder i 2019 har medierne i gennemsnit ligget mellem 16 og 33 procent højere end den tilsvarende måned året før.

Det skal understreges, at Medietrends analyse udelukkende måler interaktioner og antal opslag. Det kan derfor ikke direkte oversættes til rækkevidde på Facebook eller antal klik tilbage til mediernes egne sider.

Ligeledes kan det ikke udelukkes, at 99 andre lokale og regionale medier kunne have givet et andet billede. Men listen dækker alle regionale medier og et tilfældigt udvalg af lokale medier.

Listen indeholder kun skrevne medier. Havde den fx også inddraget TV2-regionerne, ville en stor mængde video-opslag formentlig have påvirket voldsomt i det samlede billede.

Det højere udbytte af at slå op på Facebook, giver naturligvis også gennemslag i den samlede mænge interaktioner. Her krydser de to kurver dog først hinanden to måneder senere, hvilket skyldes, at mediernes aktivitet på Facebook (antal opslag) var væsentlig neddæmpet i efteråret 2018.

Den mest præcise måde at måle udviklingen på, er den såkaldte interaction rate. Det er et regnestykke, der både inddrager antal interaktioner, antal opslag og Facebooksidernes antal følgere på det tidspunkt opslagene blev postet.

Det betyder, at data korrigerer for om Facebooksiderne henover perioden er vokset i antal følgere og derfor logisk set ville kunne opnå flere interaktioner.

Også interaction rate viser stort set samme udvikling, som de andre kurver.

Medietrends analyse indbefatter samtlige opslag i de to perioder – ialt 195.907 – opslag og det er derfor usandsynligt, at udviklingen er drevet af enkelte supervirale opslag.

Analysen er gennemført ved hjælp af værktøjet CrowdTangle.

Læs resten af artiklen

Andre læser lige nu