Connect with us

Original

Medier belønnes trods færre opslag på Facebook

Store medier får flere likes selvom de er mindre aktive på Facebook

Udgivet

den

Siden sommeren 2018 er danske medier atter begyndt at at opleve lidt medvind på Facebook.

Og som et overraskende kuriosum viser Medietrends analyser, at medier, der har reduceret deres aktiviteter på Facebook faktisk er belønnes med fremgang.

For eksempel har dagens.dk skåret deres mange opslag på Facebook ned med 48 procent fra juni til december, men har alligevel fået 10 procent flere interaktioner – det er delinger, kommentarer, likes og reaktioner.

Tilsvarende udvikling oplever ni andre store danske medier. Således er BT gået 26 procent ned i antal opslag, men steget med hele 59 procent.

Se grafikken for resten af medierne.

Facebooks nye vinde rammer ikke kun disse 10 store medier, men lader til at være et generelt fænomen blandt danske medier.

Medietrends har også gennemgået 39 Facebooksider fra danske medier og den analyse viser markant fremgang i interaktionerne for næsten alle.

Læs: Facebook giver atter medvind til medierne

Som det er bekendt for de fleste holder Facebook deres algoritme tæt til kroppen. Det er derfor svært at komme med skråsikre konklusioner om, hvorfor medierne pludselig behandles bedre af Facebook end i årevis.

Facebook meddelte kort efter nytår 2018, at de ville skrue ned for rækkevidden på Facebooksider og dermed også påvirke medierne negativt. Som en konsekvens af dette faldt interaktionerne hele første halvår af 2018 (og faktisk også hele 2017).

Den dårligere oplevelse på Facebook har fået medierne til at slå færre opslag op, hvilket har øget kvaliteten af dem, der blev slået op.

Kombinationen af bedre opslag og en ændring af algoritmen er derfor den mest nærliggende forklaring.

Facebook er ikke kommet med nogen officiel udmelding om ændringerne.

Data

Lokalmedier reducerer tab på Facebook

Udgivet

den

Lokalmedier reducerer tab fra Facebook

Siden Facebook for snart to år siden skruede ned for mediernes eksponering på Facebook, har de lovet, at lokale nyheder ikke skulle blive ramt.

Tidligere analyser viser, at Facebook nogenlunde holder løftet i USA og nu peger nye data også på, at løftet har begunstiget danske lokale- og regionale medier.

Det fremgår af en ny analyse, Medietrends har foretaget af 99 danske regionale og lokale mediers Facebooksider. I analysen sammenlignes alle opslag fra juli 2018 til juni 2019 med den tilsvarende 12-måneder-periode året før.

Den mest enkle kurve til at illustrere spørgsmålet er, hvor mange likes, delinger og kommentarer medierne opnår per opslag.

Den grønne kurve viser med al tydelighed, at de 99 medier fik mindre og mindre ud af deres opslag igennem hele perioden fra sommeren 2017 til sommeren 2018. Og med samme tydelighed viser den røde kurve, at der sker noget positivt med algoritmen i efteråret 2018.

I alle måneder i 2019 har medierne i gennemsnit ligget mellem 16 og 33 procent højere end den tilsvarende måned året før.

Det skal understreges, at Medietrends analyse udelukkende måler interaktioner og antal opslag. Det kan derfor ikke direkte oversættes til rækkevidde på Facebook eller antal klik tilbage til mediernes egne sider.

Ligeledes kan det ikke udelukkes, at 99 andre lokale og regionale medier kunne have givet et andet billede. Men listen dækker alle regionale medier og et tilfældigt udvalg af lokale medier.

Listen indeholder kun skrevne medier. Havde den fx også inddraget TV2-regionerne, ville en stor mængde video-opslag formentlig have påvirket voldsomt i det samlede billede.

Det højere udbytte af at slå op på Facebook, giver naturligvis også gennemslag i den samlede mænge interaktioner. Her krydser de to kurver dog først hinanden to måneder senere, hvilket skyldes, at mediernes aktivitet på Facebook (antal opslag) var væsentlig neddæmpet i efteråret 2018.

Den mest præcise måde at måle udviklingen på, er den såkaldte interaction rate. Det er et regnestykke, der både inddrager antal interaktioner, antal opslag og Facebooksidernes antal følgere på det tidspunkt opslagene blev postet.

Det betyder, at data korrigerer for om Facebooksiderne henover perioden er vokset i antal følgere og derfor logisk set ville kunne opnå flere interaktioner.

Også interaction rate viser stort set samme udvikling, som de andre kurver.

Medietrends analyse indbefatter samtlige opslag i de to perioder – ialt 195.907 – opslag og det er derfor usandsynligt, at udviklingen er drevet af enkelte supervirale opslag.

Analysen er gennemført ved hjælp af værktøjet CrowdTangle.

Læs resten af artiklen

Andre læser lige nu