Connect with us

Original

Mediebrugernes seks behov

BBC oplever vækst efter målrettet arbejde med seks brugerbehov.

Udgivet

den

Mediebrugernes seks behov

Kernen i journalistik er at opdatere brugerne om stort og småt, men hvis man kun serverer rene nyheder, svigter man mediebrugernes øvrige behov.

Det mener BBC, som har analyseret sig frem til, at brugerne har hele seks behov – og hvis man tilfredsstiller dem, vil man opleve vækst, lover BBC.

De seks behov er:

  • Opdater mig
  • Giv mig perspektiv
  • Gør mig klogere
  • Fortæl mig, hvad der trender
  • Underhold mig
  • Inspirer mig

Ifølge BBCs digitale udviklingsredaktør Dmitry Shishkin har de seks brugerbehov været et centralt omdrejningspunkt i BBC World News redaktionelle strategi i de seneste to år.

Alle artikler på BBCs 41 forskellige sprogområder katagoriseres efter de seks brugerbehov og har journalistikken underskud på et eller flere brugerbehov, skrues der på knapperne.

Et eksempel er BBC Russia, hvor det vidste sig, at 70 procent af indholdet udelukkende adresserede “opdater mig-behovet”, men i øvrigt kun stod for syv procent af de samlede sidevisninger.

Dmitry Shishkin berettede om BBCs arbejde med de seks brugerbehov på Google News Innovation Forum for nylig og ifølge Journalism.co.uk bidrager de seks brugerbehov til BBCs forståelse af den rolle, de spiller i nyhedsmarkedet.

Oftest vil lokale nyhedsorganisationer være hurtigst og bedst med “opdater mig-behovet” og BBC skal derfor kunne levere på de andre behov.

“Man får kun succes, hvis man forstår, hvorfor man eksisterer i markedet og hvad ens niche er,” sagde Dmitry Shishkin på konferencen.

Som et eksempel på, hvordan brugerbehovene implementeres i BBC, nævnte Dmitry Shishkin, at man helt lavpraktisk kunne tage en gruppe redaktører ind i et rum og bede dem udvikle tre rubrikker for hvert brugerbehov på et givent emne.

“Fortolk data, uddrag konklusionerne og forklar det til resten af redaktionen. Hvis I trækker i samme retning, vil væksten komme,” lovede Dmitry Shishkin.

Han tilføjede desuden, at BBCs er begyndt at italesætte, hvilke brugerbehov, deres historier vil tilfredsstille, når de pitcher historierne.

Data

Lokalmedier reducerer tab på Facebook

Udgivet

den

Lokalmedier reducerer tab fra Facebook

Siden Facebook for snart to år siden skruede ned for mediernes eksponering på Facebook, har de lovet, at lokale nyheder ikke skulle blive ramt.

Tidligere analyser viser, at Facebook nogenlunde holder løftet i USA og nu peger nye data også på, at løftet har begunstiget danske lokale- og regionale medier.

Det fremgår af en ny analyse, Medietrends har foretaget af 99 danske regionale og lokale mediers Facebooksider. I analysen sammenlignes alle opslag fra juli 2018 til juni 2019 med den tilsvarende 12-måneder-periode året før.

Den mest enkle kurve til at illustrere spørgsmålet er, hvor mange likes, delinger og kommentarer medierne opnår per opslag.

Den grønne kurve viser med al tydelighed, at de 99 medier fik mindre og mindre ud af deres opslag igennem hele perioden fra sommeren 2017 til sommeren 2018. Og med samme tydelighed viser den røde kurve, at der sker noget positivt med algoritmen i efteråret 2018.

I alle måneder i 2019 har medierne i gennemsnit ligget mellem 16 og 33 procent højere end den tilsvarende måned året før.

Det skal understreges, at Medietrends analyse udelukkende måler interaktioner og antal opslag. Det kan derfor ikke direkte oversættes til rækkevidde på Facebook eller antal klik tilbage til mediernes egne sider.

Ligeledes kan det ikke udelukkes, at 99 andre lokale og regionale medier kunne have givet et andet billede. Men listen dækker alle regionale medier og et tilfældigt udvalg af lokale medier.

Listen indeholder kun skrevne medier. Havde den fx også inddraget TV2-regionerne, ville en stor mængde video-opslag formentlig have påvirket voldsomt i det samlede billede.

Det højere udbytte af at slå op på Facebook, giver naturligvis også gennemslag i den samlede mænge interaktioner. Her krydser de to kurver dog først hinanden to måneder senere, hvilket skyldes, at mediernes aktivitet på Facebook (antal opslag) var væsentlig neddæmpet i efteråret 2018.

Den mest præcise måde at måle udviklingen på, er den såkaldte interaction rate. Det er et regnestykke, der både inddrager antal interaktioner, antal opslag og Facebooksidernes antal følgere på det tidspunkt opslagene blev postet.

Det betyder, at data korrigerer for om Facebooksiderne henover perioden er vokset i antal følgere og derfor logisk set ville kunne opnå flere interaktioner.

Også interaction rate viser stort set samme udvikling, som de andre kurver.

Medietrends analyse indbefatter samtlige opslag i de to perioder – ialt 195.907 – opslag og det er derfor usandsynligt, at udviklingen er drevet af enkelte supervirale opslag.

Analysen er gennemført ved hjælp af værktøjet CrowdTangle.

Læs resten af artiklen

Andre læser lige nu