Connect with us

Original

Små medier slipper for Facebooks nedprioritering

Facebook kan ikke underkaste de små medie den samme tillidstest som de store medier skal bestå og derfor slipper de for nedrangering

Udgivet

den

Små medier slipper for Facebooks nedprioritering

Siden Facebook for en lille måned siden meddelte, at de vil skære ned for mediernes plads på Facebook har der hersket tvivl om, hvilke konsekvenser det får for små medier.

Men tilsyneladende slipper niche medier og små medier helt for at blive negativt ramt på deres ranking. Det svarer Facebook på et spørgsmål i en lukket Facebookgruppe for  udgiverer.

At der har været usikkerhed om niche og små mediers skæbne skyldes, at medierne generelt kan slippe for at blive nedranket i algoritmen, hvis Facebook-brugerne viser tillid til medierne.

Det betyder, at Facebook vil gennemføre omfattende undersøgelser, hvor brugerne dels vil blive spurgt om de stoler på konkrete medier og om de kender dem. Får de konkrete medier en høj tillidsscore slipper de for at blive nedprioriteret af Facebook.

Mange små medier er dog ukendte for en bred gruppe af brugere, der er repræsentativt sammensat af Facebooks brugere. Facebook har derfor tidligere oplyst, at metoden ikke vil blive anvendt mod de små medier.

Om det dermed betød, at de små medier mistede chancen for at blive reddet fra downranking eller om de ganske enkelt får lov at flyve under radaren og slet ikke påvirkes af nedrangeringen har stået uklart.

Som en del af en længere Q&A mellem udgivere og Facebook på den lukkede gruppe “News, Media and Publishing on Facebook” fremgår det dog nu, at de små medier helt slipper for nedrangeringen.  Facebook skriver:

Q: Hvordan vil tillidsforandringen påvirke niche- og små udgivere?

A: Disse ændinger skulle hverken på den ene eller anden side påvirke niche- og små udgivere. Som en del af vores løbende kvalitetsundersøgelser spørger vi et mangfoldigt og repræsentativt udsnit af Facebooks brugere i USA om deres kendskab til og deres tillid til nyhedskilderne. Vi kommer ikke til at få nok fornemmelse af om små udgivere er tillidsvækkende, så vi vil ikke ændre noget som helst i den måde, vi ranker indhold fra små udgivere…

 

Det er værd at notere, at Facebook nævner USA i svaret. Men formentlig er det blot fordi ændringerne udrulles i USA først og ikke fordi undtagelserne for små medier kun vil gælde i USA.

Data

Lokalmedier reducerer tab på Facebook

Udgivet

den

Lokalmedier reducerer tab fra Facebook

Siden Facebook for snart to år siden skruede ned for mediernes eksponering på Facebook, har de lovet, at lokale nyheder ikke skulle blive ramt.

Tidligere analyser viser, at Facebook nogenlunde holder løftet i USA og nu peger nye data også på, at løftet har begunstiget danske lokale- og regionale medier.

Det fremgår af en ny analyse, Medietrends har foretaget af 99 danske regionale og lokale mediers Facebooksider. I analysen sammenlignes alle opslag fra juli 2018 til juni 2019 med den tilsvarende 12-måneder-periode året før.

Den mest enkle kurve til at illustrere spørgsmålet er, hvor mange likes, delinger og kommentarer medierne opnår per opslag.

Den grønne kurve viser med al tydelighed, at de 99 medier fik mindre og mindre ud af deres opslag igennem hele perioden fra sommeren 2017 til sommeren 2018. Og med samme tydelighed viser den røde kurve, at der sker noget positivt med algoritmen i efteråret 2018.

I alle måneder i 2019 har medierne i gennemsnit ligget mellem 16 og 33 procent højere end den tilsvarende måned året før.

Det skal understreges, at Medietrends analyse udelukkende måler interaktioner og antal opslag. Det kan derfor ikke direkte oversættes til rækkevidde på Facebook eller antal klik tilbage til mediernes egne sider.

Ligeledes kan det ikke udelukkes, at 99 andre lokale og regionale medier kunne have givet et andet billede. Men listen dækker alle regionale medier og et tilfældigt udvalg af lokale medier.

Listen indeholder kun skrevne medier. Havde den fx også inddraget TV2-regionerne, ville en stor mængde video-opslag formentlig have påvirket voldsomt i det samlede billede.

Det højere udbytte af at slå op på Facebook, giver naturligvis også gennemslag i den samlede mænge interaktioner. Her krydser de to kurver dog først hinanden to måneder senere, hvilket skyldes, at mediernes aktivitet på Facebook (antal opslag) var væsentlig neddæmpet i efteråret 2018.

Den mest præcise måde at måle udviklingen på, er den såkaldte interaction rate. Det er et regnestykke, der både inddrager antal interaktioner, antal opslag og Facebooksidernes antal følgere på det tidspunkt opslagene blev postet.

Det betyder, at data korrigerer for om Facebooksiderne henover perioden er vokset i antal følgere og derfor logisk set ville kunne opnå flere interaktioner.

Også interaction rate viser stort set samme udvikling, som de andre kurver.

Medietrends analyse indbefatter samtlige opslag i de to perioder – ialt 195.907 – opslag og det er derfor usandsynligt, at udviklingen er drevet af enkelte supervirale opslag.

Analysen er gennemført ved hjælp af værktøjet CrowdTangle.

Læs resten af artiklen

Andre læser lige nu