Connect with us

Original

5 forskelle på et stillestående og et innovativt medie

Et jobskifte fra medierne til IT- og designverdenen, gav en unik indsigt i, hvad der gør nogle organisationer innovative og andre stillestående og tøvende.

Udgivet

den

innovation

Alle ønsker at være nyskabende og innovative, men alligevel lykkes det kun for nogle få. Efter mange år i den svenske mediebranche skiftede Anette Novak til et job som administrerende direktør for Rise Interactive – et institut for forskning i IT og design. Det jobskifte gav hende en unik indsigt i, hvad der gør nogle organisationer innovative og andre stillestående og tøvende.

I en artikel i World News Publishers Outlook 2017 giver hun sin analyse videre. Her viderefortalt i 5 centrale pointer:

Lederskabet – hærførerens mål

Har chefen et klart mål, som alle forstår? Det nytter ikke noget at stå på stranden og kommandere alle til at springe i vandet, hvis ikke chefen har overbevist alle om at der er land på den anden side.

Hvis ikke chefen evner at sætte et overbevisende mål, skal han/hun ikke brokke sig over, at medarbejderne bliver stående tøvende tilbage på stranden.

“Commanders intent” er hentet fra militærledelsesteori og handler om, hvordan officerer kan lede tropperne igennem ukendt terræn på en måde, så der aldrig er tvivl om, hvad målet er. Ifølge Anette Novak handler det om at tegne et så tydeligt billede af det succesrige slutmål, at alle på et hvilket som helst tidspunkt er i stand til at træffe store eller små beslutninger, der aktivt bidrager til det samlede slutmål.

Mediebranchen er i dramatisk omstilling og som leder af digital transformation skal du få alle til at udforske alle muligheder – og til at svømme.

Organisationen – den kreative struktur

De dage hvor redaktionen havde monopol på at udtænke de store ideer er slut. For at accelerere innovationen skal der bygges strukturer, der sikrer at så mange som muligt inviteres til at deltage i ideudviklingen.

Samtidig skal der bygges strukturer, der kan afklare muligheder og risici ved ideerne og udvikle ideerne hele vejen til implementering.

Strategien – fokuser indsatsen

Måske findes der ingen andre brancher, hvor alle har alle opgaver. Multitasking har sine begrænsninger og ifølge Anette Novak er mediebranchen langt ude over grænsen for, hvad folk kan overkomme og samtidig være kreative.

Hvis medarbejderne forventes at skabe fremtid, må man tage noget af deres byrde ved at udpege andre af deres opgaver, som så skal have lavere prioritet.

Kulturen – de tre vigtige F’er

“Kulturen æder strategien til morgenmad”, siger man tit. Og det er Anette Novak fuldstændig enig i. Hvis ikke man har den rigtige innovationskultur, bliver selv den bedste strategi aldrig til andet end teori.

Derfor skal man skabe en kultur, der baserer sig på de tre F’er:

  • FUN. Brændstoffet for kreativitet er latter og humor.
  • FAIL. Du tester dine ideer og justerer indtil de virker. At lære af sine fejltagelser er en del af innovationens vigtigste DNA.
  • FEEDBACK. Den unge generation er flasket op med non-stop feedback. De skal hele tiden have besked på om det de gør, er det rigtige.

Visionen – noget at tro på

Jo mere mediebranchen frames som en solnedgangsbranche i dyb krise, jo sværere bliver det at tiltrække de talenter, der kan skabe innovation. Derfor skal medierne tale sig selv op og slå på, hvor vigtig en rolle, de har i det nuværende samfund, der plages af misinformationer og overfladiske nyheder.

Den post-faktuelle æra skaber muligheder for de traditionelle medier til at ranke ryggen og skabe fortællingen om, at de kæmper for en bedre verden.

Teksten er ikke direkte oversat fra Annette Novaks tekst.

Læs også De syv knapper i mediernes digitale transformation

Foto: Christy Sheffield/Flickr

Læs også