Connect with us

Original

179 håb for medierne

Der er håb for medierne, det skal man huske. 179 journalister kommer her med deres bedste bud på, hvorfor der også er en mediebranche i morgen og hvad der er værd at satse på.

Udgivet

den

Der er håb for medierne, det skal man huske.

179 journalister kommer her med deres bud på, hvorfor der også er en mediebranche i morgen og hvad der er værd at satse på.

Journalisterne har deltaget i Medietrends undersøgelse af danske journalister syn på fremtiden – se hovedartiklen Danske journalister ser sort på fremtiden

Se også 197 udfordringer for medierne

I undersøgelsen er journalisterne blevet bedt om med egne ord at beskrive, hvad der giver dem håb. Hvis du har mod på det, er alle citaterne her – og der er masser af klarsyn imellem.

Spørgsmålet var: Hvad giver dig mest håb for mediebranchen?

Du kan også vælge at gå på opdagelse i illustrationen. Her angiver størrelsen på ordene, hvor mange gange, de er blevet brugt. Altså, jo større ordet er, jo flere gange optræder det i de 197 citater:

Anton Geist, Jesper Tynell m fl

Arbejdet hen mod troværdighed

At andre kan komme til orde gennem de sociale medier

At baggrundsstof bliver mere efterspurgt en hurtige enkeltstående nyheder

At befolkningerne rundt omkring begynder at forstå, at medier har en rolle som demokratiets vagthund og en forudsætning for at et demokrati kan fungere – og at fake news bliver så alment, at der er brug for medier, der sortere og kvalificere det enorme flow af indgående nyheder.

At brugerne bliver mere og mere kritiske og krævende

At brugerne er der.

At de store medievirksomheder har fundet ud af, at deres brugere forlader dem, hvis de ikke strammer op og prøver noget nyt.

At de unge faktisk er meget velorienterede og nysgerrige

At den bliver mere mangfoldig – aviser og tv-stationer er heldigvis ikke alt.

At den fortsat har så stor tiltrækningskraft blandt unge, som kunne tjene mere og arbejde mindre i alverdens andre brancher. Trods alle de mange udfordringer er det stadig en branche, hvor folk har hjertet med.

At den yngre generation har en anden opfattelse af det at være journalist end den ældre generation, hvor alt var pomp og pragt.

At der er flere muligheder for at oplyse, både bredt og i dybden, for at skabe debat og dialog end nogensinde før.

At der er mange andre platforme til rådighed

At der er mange platforme at producere journalistik til

At der er mere og mere brug for kvalitetsjournalistik

At der er nogle medier, som trækker den anden vej

At der er så mange muligheder online – hvis man formår at gribe dem. Journalister har en unik mulighed for at skabe deres eget

At der er så mange nye medieformer at have en indtægt via

At der findes dygtige, kløgtige og kompetente folk og de nye teknologiske muligheder.

At der forhåbentlig kommer en tendens, hvor kvalitet bliver vægtet højere end kvantitet og ovennævnte faktor om at komme ført.

At der kommer flere måde at udkomme på.

At der mere end nogensinde er brug for troværdig journalistik og uafhængige medier

At der stadig er mennesker, som prioriterer papiravisen

At der stille og roligt skyder nye små medier op.

At der tænkes nyt

At det aldrig har været nemmere at publicere indhold

At det er et svært område for robotter at overtage.

At efterspørgslen efter fagligt funderet journalistik vil stige.

At éns succes handler mere og mere om indhold! Alle og enhver kan lave en blog eller en podcast i dag, så det handler mere og mere om at lave det bedste indhold og få det ud til folk. Det kobler nogle mellemled fra, at man ikke længere er bundet af besværlig distribution af trykte medier (omend f.eks. DR selvfølgelig stadig har nogle meget vigtige distributionsplatforme). Det er en spændende tid, og der er masser af muligheder trods alt.

At flere og flere melder sig ud af clickbait-ræset og insisterer på, at longreads og dybdeborende journalistik har sin berettigelse i medielandskabet.

At flere og flere taler om, at der er brug for solid journalistik, der er ordentlig researchet og formidlet

At folk tager afstand til dårlig journalistik.

At gode historier altid vinder over udtryk, platform osv.

At ikke-journalister skaber selvstændige online medier

At jeg har en bred håndværksmæssigviden jeg kan drage fordel af.

At journalister altid vil være nysgerrige og kreative

At konkurrencen skal skærpe professionaliteten

At kvalitetsindhold altid vil blive efterspurgt. Det handler om at få gentænkt nyhedsformidlingen. Og at den digitale virkelighed i endnu højere grad efterspørger troværdige medier, som kan sortere, verificere og prioritere den uendelige informationsstrøm.

At kvalitetsjournalistik stadig får tid og plads

At lange fortællinger, både på skrift og lyd, vinder større og større popularitet.

At man bliver ved med at prøve nyt af

At mængden af indhold eksploderer i en grad så der vil være en efterspørgsel efter kvalitet, dybde og perspektiv

At nichemedier stadig trives, at mediernes rolle aldrig har været vigtigere i en verden fyldt med misinformation og facebook-bullshit.

at nogen genopfinder JOURNALISTIK

At nye digitale medier kan skabe platforme for uafhængig journalistik, selv om papiravisen er truet.

At nye journalister er dygtige journalister

At også almindelige mennesker interesserer sig for seriøse nyheder

At radio igen er blevet et prioriteret og lytter medie til længere fortællinger.

At serioøse dagblade (i USA) har oplagsfremgang

At uafhængige medier uden betalingsvæg opstår i en Lind strøm

At vi bliver en god og uundværlig ven med vore læsere

At vi har stærke public service medier

At vi journalister har fået en hel masse platforme at boltre os på

At vi står i en brydningstid, hvor det kan gå rigtig galt, men hvor der er masser af muligheder for at nå at redde situationen… et mulighedsrum.

Att ändå många är intresserade av vad medierna har att säga

Bedre digitale værktøjer/platforme giver mere plads til dybdegående journalistik

Befolkningen bruger i stigende grad de etablerede medier

Behov for opgør med fake news

Behov for viden og information

Behovet for objektive, redigerede artikler

Behovet for viden

Bevarelse af presse- og ytringsfrihed og mangfoldighed i (kvalificerede) medieudbuddet.

Data

De journalister der formår at navigere i det og skabe noget relevant alligevel. Jeg tror det kræver vilje og personlig motivation til at gå mod strømmen, for strukturen i medieverdenen understøtter det ikke.

De mange ideer og iværksættere

De mange muligheder, der er dukket op.

De mange nye medieeksperimenter som Zetland, Føljeton osv.

De mange nye muligheder for at fortælle historier og levere information

de mennesker der arbejder med nye former – Lea Korsgaard, Michael Jeppesen,

De nye medier som Zetland, der går tilbage til ordenlig gennemarbejdet kvalitetsjournalistik i stedet for at jagte breaking news hele tiden. Internationale samarbejder der giver resultater

de unge kritiske mediebrugere der værner om deres tid

De unge

Demokratiseringen af journalistikken. (Drn skal bare varedeklareres!)

Den digitale udvikling medfører nye og anderledes arbejdsopgaver

Den digitale udvikling og at danskernes medievaner ændrer sig hastigt i retning af mere digitalt forbrug og større betalingsvillighed

den digitale udvikling og forskellige samarbejder med NGOer

Den løbende teknologiske udvikling af nye platforme og formater

Den nye generation

Den undersøgende journalistik, som trods de økonomiske problemer stadig bliver lavet i de fleste mediehuse

Den øgede efterspørgsel af kvalitetsjournalistik

Der er fandeme meget god journalistik, hvis man bare gider købe/klikke på det rigtige.

Der er fortsat behov for væsentlige historier

Der er intet håb

Der er meget fokus på, at journalister skal være veluddannede og have en stor viden om de emner, de skriver om.

Der kommer hele tiden nye og innovative måder at lave journalistik på. Forhåbentligt vil det kunne skabe en ekstra indtægt på en måde

Der vil også i fremtiden være brug for en grad af redigeret nyhedsformidling

Det er blevet nemmere at nå ud til flere mennesker

det går godt på min egen arbejdsplads

Det sted jeg selv arbejder. Vi er et nichemedie, og vi tjener penge, og jeg kan lave kritisk journalistik og har tid til research.

Det ved jeg ikke

Digitale muligheder

Digitale multimedie-produktioner fyldt med værdi og kvalitet

Digitalisering og gennemsigtighed

Digitalisering. Prisen for at starte nyt op er lav. Det kan journalister kun udnytte, hvis de er gode til at sætte sig sammen med pengemænd – og lære at bruge mindre.

Diversiteten

Donald Trump. (At det går op for folk, at der er brug for f.eks. kildekritik og perspektiv).

Dygtige og dedikerede medarbejdere

En internationalisering af medieverdenen, hvor danske journalister ikke er gatekeepere til viden om internationale forhold.

Entusiasmen

Erfaringer fra udlandet med sociale medier som platform for seriøst journalistisk stof

Etablerede medier dør og alternative medier dukker op

Fagets identitet

Fake news og blogmedier – det bliver mere og mere tydeligt, at der stadig er behov for prof. journalister

Flere af de etablerede verden over ser ud til ikke bare at sige, at de vil fokusere mere på kvalitet, men rent faktisk også gør det. Plus få holder fat i omnibusavisen. Den er sten død.

Flere slipper tøjlerne og gør det de er bedst til

Folk elsker stadig nyheder

Folk udefra

Folk ønsker mere seriøsitet og mindre pop

Folkeligt ønske om fordybelse

Foreløbig intet andet end dem, der siger op og laver deres egne nicheproduktion

Forhåbentlig bliver troværdig journalistik igen hip, når markedet har erkendt, at bunden er nået

Gennemarbejdet journalistik

Graver-grupper. væsentlighedskriterie.

Hmmm… svært

Hmmm?

Ikke kompetent til at svare

Ikke meget

Ikke ret meget!

Internettet

Intet

IT

Iværksættere, der tør tænke nyt og ud af boksen.

Jeg elsker, at alle kan udgive! Det betyder selvfølgelig at der kan være troværdighedaproblemer, men det må vi jo arbejde med.

Jeg ser ikke noget håb, men jeg ønsker at den journalistiske metodologi bliver mere videnskabelig.

Journalistikken

Journalistikken selv

Kreativiteten sprudler – nye opstarter, nye medier, nye platforme.

Lea Korsgaard

Long reads

Mange ønsker sig seriøs, grundig journalistik

Medarbejderes engagement og lyst til at gøre deres arbejde ordentligt. DNA på journalister om en høj etisk standard og ønsket om at gøre en forskel og værne om ytrings og pressefrihed.

Medier som Zetland, der giver sig selv tid til at levere kvalitet.

Mere brug af data

Min egen kreativitet og iderigdom

Muligheden for at blive iværksætter

Mulighederne og platformene bliver flere og billigere at publicere på

Mængden af stof bliver ikke mindre

Net-medier

Nettet

Nicherne

Nicherne

Ny tid = nye muligheder

NY Times i vækst. Mulighed for fællesaftale om betalt indhold på facebook

Nye forretningsmodeller og samarbejder, der giver økonomisk iverskud

Nye kommunikationsjobs

Nye medieplatforme

Nye medier

Nye medier som Zetland og Føljeton viser, at der er skaberlyst og folk der tør gå nye veje

Nye medier/digitale platforme startes op

Nye medietyper

Nye muligheder for adgang til data, en generel bedre forståelse af relevansen af den enkelte journalists profil og mere specialisering

Nye måder at lave journalistik på og måden for at specialisere sig

Nye platforme

Nye platforme

Nye platforme. Eksempelvis some.

Når der er afslørende historier

Når ‘gamle’ medier laver gode historier og ikke går clickbait

Når man ser rundt omkring i verden tjener flere og flere mediehuse penge på betalt digitalt indhold. Og tendensen skal nok sprede sig til DK også.

Opfindsomhed blandt kolleger

Profesionel ærlig og sober journalistik

Saglighed

Snowden

Sociale medier – og de yngre modtageres skærpede kritiske sans, for den er et interessant parameter

Start ups som flytter hegnspælene

Stigende kvalitetskrav/kvalitet

Større fokus på kvalitet og at snakken om behovet for det er åbnet op

Tilgængelige platforme

Trods sociale medier vil mange gerne betale for kvalitetsjournalistik

Troen på, at kvalitetsjournalistik sejrer i længden

Umuligt at svare på

Undersøgende journalistik

Unge iværksættere, der ikke er bange for at slippe personalegoder for at lave indhold, de selv synes er vigtigt. Flere, der abonnerer på NyTimes, fordi de vægter dybden – vi slipper for at lave de automatiserede nyheder, og kan gå lidt tættere på. Fortællingen og oplevelsen får igen plads, men ikke på bekostning af det faktuelle. Flere unge journalister samarbejder om nye platforme eller arbejdsfælleskaber frem for at få spidsere albuer og ville tjene sin egen sag, vil de de vigtige historier, som medierne ikke prioriterer.

Unge talenter

Vigtigheden af faget

Virksomheder, partier og organisationer vil altid have behov for at skabe opmærksomhed. Trods svagere nyhedsmedier vil der være brug for professionel formidling af historier.

Vækst i nichemedier med kritiske analyser

YouTube og andre sociale medier der giver mulighed for at lave selvstændige medier

Zetland og andre innovative medier, desværre rammer de ikke den brede målgruppe

Læs også