Connect with us

Original

8 faktuelle pointer om globaliseringen af danske medier

Sådan står det til med globaliseringen af de danske medier. Her er flere hundrede sider rapport kogt ned til 8 pointer, der kan læses på 2 minutter.

Udgivet

den

Slots- og Kulturstyrelsen fremlagde i dag rapporten ”Globaliseringen af den danske mediebranche”. Hovedkonklusionerne er, at danske medier i stigende grad har mistet deres frihed til selv at definere indhold, distribution, forretningsmodel og teknologi. Alle disse vigtige forhold er i høj grad overtaget af internationale aktører som Facebook og Google.

Rapporten er spækket med analyser, anbefalinger og forklarende afsnit om rigets tilstand og er bestemt værd at læse eller hoppe lidt rundt i.

Men da den er på 163 sider + tre delrapporter, kan du også nøjes med disse otte faktuelle pointer, der sammen tegner et billede af en branche i fuld disruption:

Google og Facebook snupper annoncekronerne

Annoncemarkedet på print har været faldende i mange år og selvom omsætningen på digitale annoncer er stigende, kan det ikke dække faldet på printannoncering. Det skyldes både, at digitale annoncer er billigere og, at Google og Facebook snupper en stor del af omsætningen. Præcis, hvor meget er dog uvist:

Medierne mener, at de to giganter står for mellem 25 og 50 procent af omsætningen i Danmark, annoncørerne siger 37 procent og mediebureauerne vurderer, at det er 50 procent.

Medier skriver mere om sociale medier

Sociale medier indgår i et intimt kredsløb med danske medier. Blandt andet er der de senere år sket en stor vækst i artikler med referencer til sociale medier. I 2016 havde 10 procent af danske artikler henvisninger til noget, der var sket på de sociale medier. Det kan være alt fra artiklens vinkel, til et citat eller for eksempel en kvantificering af aktiviteterne på de sociale medier om en given sag.

I 2015 var det tilsvarende tal 7 procent og tilbage i 2011 var det kun 3 procent.

SoMe skaffer læsere

Ifølge undersøgelsen modtog de danske medier i uge 46 i 2016 14 procent af deres brugere fra de sociale medier. Langt de fleste af disse (95%) kom fra Facebook.

Dette tal er meget lavere end det Medietrends dokumenterede i 2016 som en del af et forskningsprojekt på SDU. Her viste dataudtræk fra 12 af landets største digitale medier, at de i gennemsnit modtog 38 procent af deres trafik fra sociale medier.

Forskellen skyldes formentligt forskellige målemetoder.

Ni ud af ti artikler deles på sociale medier

92 procent af artikler, der i uge 46 handlede om skat, udlændinge eller landshold blev delt mindst en gang på de sociale medier. Om det er medierne selv eller læserne, der står bag spredningen, er lidt uklart. Og om andelen ville have været højere eller lavere, hvis andre stofområder var blevet inddraget er heller ikke undersøgt. Men pointen er klar nok: Medierne bidrager i den grad (direkte eller indirekte) til livet på de sociale medier.

Filip Wallberg fra SDU har tidligere dokumenteret, at danske medier selv poster 1.500 opslag på Facebook i døgnet. Det svarer til et i minuttet døgnet rundt.

Sociale medier fylder på redaktionsmøderne

Ikke overraskende fylder de sociale medier en del på redaktionsmøderne. Ifølge en rundspørge blandt 444 danske journalister svarer seks ud af ti, at sociale medier ”i høj grad” eller ”i nogen grad” prioriteres på redaktionsmøderne.

Vores medieforbrug dataficeres

Hver gang, der klikkes på en dansk nyhedsartikel udveksles der data med 37 forskellige aktører. Det drejer sig både om tjenester, der stilles til rådighed af tredjepartsleverandører og tredjeparter (ofte de samme), der suger data om brugerne til sig.

Danske nyhedssites har i gennemsnit 102 eksterne aktører knyttet til sig. Det er aktører, der formidler annoncer, analyserer brugerdata eller leverer indholdsfunktioner, som grafik, video, quizzer og meget andet, der publiceres som en del af formidlingen.

Medierapporten når frem til disse konklusioner på baggrund af analyse af 10.000 artikler fra 20 forskellige nyhedssites i Danmark.

Google dominerer dataficeringen

Google er den ubetinget største aktør i de danske mediers datanetværk. Google har fem gange så mange datatransmissioner, som nummer to og tre på listen over dominerende dataaktører. Det er Gallup og Facebook.

I absolutte tal betyder det, at hver gang danske medier har 100 sidevisninger, så er Google involveret med 746 datatransmissioner.

Ekstra Bladet har flest datapartnere

eb.dk er det danske mediesite, der udveksler data med flest forskellige aktører. Helt præcist 151. Måler man på datatransmissioner – altså antal af data, der udveksles – så er medier som Se og Hør, Newsbreak og Billed Bladet langt højere. I top er Se og Hør, der har i alt 5.247 udvekslinger af data på 100 sidevisninger.

Læs hele rapporten her

Du kan også se præsentationen af rapporten her:
1. del

2. del

Læs også