Connect with us

Kurateret

Kære danske dagblade!

To læsere har fået nok af abonnementer og lokkende Facebook-opslag, der ender i betalingsmure. Men de vil gerne betale – det skal bare være lettere.

Udgivet

den

Kære danske dagblade!
VÆRD AT LÆSE FORDI

To læsere har fået nok af abonnementer og lokkende Facebook-opslag, der ender i betalingsmure. Men de vil gerne betale – det skal bare være lettere.

HANDLER OM

Hvis du vil læse lige netop denne artikel, skal du betale for alle artiklerne. Sådan oplever de to læsere, der har skrevet dette opråb, at premium-modellen ødelægger deres forhold til medierne. De skriver, at de gerne vil betale for god journalistik, men at de har opdaget, at den gode journalistik kommer drypvis fra snart det ene medie og snart det andet. Det betyder, at de er tvunget til at købe abonnementer til alle dagblade – hvilket de naturligvis ikke har råd til.

Istedet efterlyser de nye smarte betalingsmodeller, som gør det let og enkelt at købe artiklerne stykvis.

Mikrobetalingsplatformen Blendle bliver ikke nævnt i opråbet. Men det er en model, som i det store og hele leverer svar på de behov, som de to mediebrugere – der måske ikke er alane – har.

Man kan også forestille sig andre modeller. Men fælles for alle tænkelige løsninger er, at medierne dels arbejder sammen og – endnu vigtigere – tør overveje om journalistik skal blive ved med at være et pakkekøb, hvor man betaler for alt indhold, selvom man måske kun er interesseret i et eller to elementer.

Enhver tanke i denne retning er naturligvis et frontalangreb på omnibus-idealet. Men måske kan der findes kreative kombinationsmodeller, hvor nogle køber hele pakken og andre kan nøjes med klippekort til 10 betalingsartikler om ugen/måneden.

Hvis det kannibaliserer omnibus-modellen, er det måske fordi modellen alligevel på længere sigt er ramt af dødstruende skavanker.

LÆS HER

Medium

Foto: Dave/Flickr.com

Kurateret

Dansk streaming når babylonske højder

Fire ud af ti unge streamer mindst to timer om dagen. På bare et år er danskernes udgifter til streamingtjenester fordoblet

Udgivet

den

Danskerne streamer som aldrig før. Så godt som alle unge streamer og blandt hele befolkningen er det nu 62 procent, der i løbet af en uge streamer serier, film, video eller tv.

Det viser en ny undersøgelse fra Slots- og Kulturstyrelsen.

Danskernes streaming blev sidst undersøgt i 2016 og siden da er der sket stigninger på alle parametre – tidsforbrug, økonomisk forbrug og antal abonnementer.

Hele undersøgelsen kan studeres her.

I en pressemeddelelse opsummerer specialkonsulent Anders Sebastian Kauffeldt fra Slots- og Kulturstyrelsen rapporten:

”Danskerne har taget streamingtjenester som Netflix og HBO til sig i en sådan grad, at 62 procent af os nu streamer eksempelvis serier, film, tv og videoklip mindst én gang om ugen, og ofte streamer vi i mange timer ad gangen. Det er ret bemærkelsesværdigt, at 40 procent af de 19 til 34-årige fortæller, at de streamede indhold i mindst to timer, når de blev spurgt om, hvor lang tid de streamede dagen før. Samtidig viser tallene, at stadigt flere ældre er begyndt at streame tv, film og serier, selvom de dog streamer i kortere perioder ad gangen end de unge.”

Slots- og Kulturstyrelsen fremhæver desuden:

• Næsten alle unge streamer: Blandt de 12 til 18-årige og de 19 til 34-årige streamede henholdsvis 95 procent og 94 procent ugentligt eller oftere i 2018. Andelene er noget mindre, men dog i vækst, blandt de ældre aldersgrupper. Eksempelvis steg andelen blandt de 34 til 55-årige fra 58 procent i 2016 til 67 procent i 2018.

• Særligt de yngre streamer i lang tid ad gangen: I 2018 oplyste eksempelvis 40 procent af de 19 til 34-årige, at de havde streamet to timer eller mere, når de blev spurgt, hvor lang tid de havde streamet dagen før. Hver fjerde unge streamer dagligt mere end tre timer.

• Streaming går frem, mens traditionelt tv går tilbage: Samtidig med en stigning i danskernes brug af streaming, går antallet af timer tilbragt foran tv-skærmen tilbage. Udviklingen er særligt udtalt blandt de yngre seere. Af tallene for 2018 fremgår det, at 36 procent af de 12 til 34-årige svarede nej til spørgsmålet, om de havde set tv i går. Det er et fald på 8 procentpoint i forhold til 2016.

• Stor forskel på tjenesterne: Der er store forskelle på tidsforbruget, når der ses på tværs af de tre mest udbredte tjenester YouTube, Netflix og DRTV. YouTube er den af de tre tjenester, der har flest besøg, men samtidig er det den tjeneste, der besøges i kortest tid ad gangen. Netflix har færre besøg end YouTube, men besøgene her varer i længere tid. DRTV har færrest besøg, men igen varer besøgene her væsentligt længere end besøg hos YouTube, men dog i noget kortere tid end besøg hos Netflix.

• Mange husstande har flere abonnementer: 53 procent af husstandene havde i 2018 abonnement på en eller flere af i alt seks streamingtjenester, der kan abonneres på særskilt, eksempelvis HBO, Netflix og ViaPlay. Det er 3 procentpoint mere end i 2017. 35 procent af de danske husstande havde i 2018 desuden abonnement på to eller flere af de seks streamingtjenester.

• Øget forbrug på streamingtjenester: En gennemsnitslig, dansk husstand brugte i 2017 584 kroner om året på streamingtjenester, hvor de i 2016 brugte 275 kroner. Dertil kommer det indirekte forbrug på streamingtjenester, som man har adgang til via tv- og teleabonnementer.

• Store variationer i forbruget: Husstandenes gennemsnitslige forbrug varierer en del på tværs af de forskellige husstandstyper. Husstande med børn bruger væsentlig mere på streamingtjenester end gennemsnittet, mens husstande med ældre beboere bruger markant mindre. Eksempelvis brugte husstande med to voksne med børn i alt 1.116 kroner på streamingtjenester i 2017, mens husstande med to voksne, hvoraf den ene er over 60 år, kun brugte 215 kroner på streaming i samme periode.

Læs resten af artiklen

Andre læser lige nu